Соціальна сфера суспільства — характеристика і розвиток

Однією з основних підсистем суспільства є соціальна сфера. У цій статті ми познайомимося з характеристикою соціальної сфери життя суспільства, дізнаємося про її складових аспектах і існуючі проблеми.

Елементи соціальної структури

Поняття «соціальна підсистема» має кілька значень:

 • це всілякі відносини між суб’єктами суспільства;
 • пенсійне забезпечення, соціальний захист частини населення.

Виходячи з вищесказаного, робимо висновок, що соціальна сфера суспільства охоплює все життя людини, починаючи від умов побуту, роботи, здоров’я, дозвілля, закінчуючи національними та соціально-класовими відносинами.

Елементами структури є:

 1. територія;
 2. Кожна спільність людей проживає на певній території (місто, селище, країна).
 • Демографічна складова;

До неї відноситься рівень народжуваності, смертності, процентне співвідношення статей, статево-віковий склад, облік чисельності населення.

 • Етнічна;

Древніми формами вважаються рід, плем’я, що переходять в народність і націю. У сучасному світі особливої ​​спільністю є народ.

 • Професійно-освітня;

Різниця між людьми за рівнем освіченості (середня, вища) і соціально-професійною ознакою (розумовий або фізична праця).

 • Класова;

Нерівність доходів, рівня життя, поділ праці породжують появу класів суспільства. В сучасності поняття «клас» замінено на «соціальні групи».

У стародавні та середньовічні часи існували касти і стану. Прикладом нерівності між поділом привілеїв є дворянство і селяни. В Індії каста «недоторканних» не могла стати повноправною частиною громади.

 • Сімейно-шлюбна;

Одним з інститутів соціальної сфери є сім’я, яка ґрунтується на шлюбі, загальною побутового життя, взаємодопомоги, відповідальності.

 • Економічна;

Грунтується і регулюється ступенем доходів членів суспільства.

Проблеми та функції соціальної сфери

Головною проблемою суспільства в усі часи вважається нерівність доходів. З розвитком суспільства з’явилися два шляхи вирішення даного завдання:

надання рівних можливостей кожному суб’єкту для облаштування свого життя;
надання певних благ для створення гідного життя (успіх залежить від особистих старань і зусиль).

Важливою проблемою в останні роки стало рівноправність чоловіків і жінок. Однак, подвійне навантаження на жінок (робота і будинок) обертається для суспільства послабленням сімейного укладу (скорочення народжуваності, відсутність належного контролю батьками за поведінкою дітей).

Основною функцією підсистеми є забезпечення відтворення життєдіяльності суб’єктів. Будучи самостійною сферою, соціальна підсистема перебуває у взаємодії з економічної, політичної та духовної сферами. В сукупності всі перераховані вище підсистеми існують, як середовище для розвитку і відтворення суспільства.

Крім цього функціями соціальної сфери є:

 • регулювання розподілу, споживання і обміну виробленого спільного блага або продукту;
 • забезпечення взаємодії між соціальними інститутами;
 • надання суб’єкту мінімально необхідних потреб;
 • формування і розвиток творчих якостей;
 • охорона безпеки, надання допомоги, підтримка непрацездатних верств населення, соціальне обслуговування.

Що ми дізналися?

Соціальна сфера включає в себе всілякі відносини між членами суспільства. Ця підсистема складається з окремих структурних елементів: територіальної, демографічної, етнічної, класової, професійно-освітньої, сімейно-шлюбної і економічної. Головним завданням сфери є забезпечення відтворення життєдіяльності суб’єкта, надання йому мінімально необхідних потреб.

Посилання на основну публікацію