Соціальна роль і соціальний статус

Поняття соціального статусу.

Соціальний статус людини – це соціальне положення, яке він займає в структурі суспільства. Простіше кажучи, це місце, яке індивід займає серед інших індивідів. Вперше це поняття використав англійський юрист Генрі Мен в середині XIX століття.

Кожна людина одночасно володіє декількома соціальними статусами в різних соціальних групах. Розглянемо основні види соціального статусу і приклади:

 • Природжений статус. Незмінний, як правило, статус, отриманий при народженні: стать, раса, національність, приналежність до класу або стану.
 • Набутий статус. Те, чого людина досягає в процесі своєї життєдіяльності з допомогою знань, умінь і навичок: професія, посада, звання.
 • Приписаний статус. Статус, який людина набуває з незалежних від нього факторів; наприклад – вік (літній чоловік нічого не може зробити з тим, що він похилий). Цей статус протягом життя змінюється і переходить в інший.
 • Соціальний статус дає людині певні права і обов’язки. Приміром, досягнувши статусу батька, людина отримує обов’язок піклуватися про свою дитину.

Сукупність усіх статусів людини, якими він володіє на даний момент, називається статусним набором.

Бувають ситуації, коли людина в одній соціальній групі займає високий статус, а в інший – низький. Наприклад, на футбольному полі ви Кріштіану Роналду, а за партою – двієчник. Чи бувають ситуації, коли права і обов’язки одного статусу заважають виконанню прав і обов’язків іншого. Наприклад, президент України, який займається комерційною діяльністю, чого він не має права робити за конституцією. Обидва ці випадки – це приклади статусної несумісності (або розбіжності статусів).

Поняття соціальної ролі.

Соціальна роль – це комплекс дій, що чоловік зобов’язаний виконувати відповідно до досягнутого соціального статусу. Якщо конкретніше, то це модель поведінки, яка випливає з пов’язаного з цією роллю статусу. Соціальний статус – поняття статичне, а соціальна роль – динамічний; як у лінгвістиці: статус – підмет, а роль – присудок. Наприклад, від кращого футболіста світу 2014 року очікують відмінної гри. Відмінна гра – це роль.

Види соціальної ролі.

Загальноприйняту систему соціальних ролей розробив американський соціолог Толкотт Парсонс. Він ділив види ролей згідно з чотирьох основних характеристик:

За масштабом ролі (тобто по діапазону можливих дій):

 • широкі (ролі чоловіка і дружини мають на увазі величезну кількість дій і різноманітне поведінка);
 • вузькі (ролі продавця і покупця: дав гроші, отримав товар і здачу, сказав «спасибі», ще пара можливих дій і, власне, все).

За способом отримання ролі:

 • запропоновані (ролі чоловіка та жінки, парубка, старого, дитини тощо);
 • досягаються (роль школяра, студента, працівника, співробітника, чоловіка або дружини, батька або матері, і т. д.).

За рівнем формалізації (офіційності):

формальні (на основі правових або адміністративних норм:

 • працівник поліції, держслужбовець, чиновник);
 • неформальні (виникли стихійно: ролі друга, «душі компанії», веселуна).

По мотивації (згідно потребам і інтересам індивіда):

 • економічні (роль підприємця);
 • політичні (мер, міністр);
 • особисті (чоловік, дружина, друг);
 • духовні (наставник, вихователь);
 • релігійні (проповідник);
 • і так далі.

В структурі соціальної ролі важливий момент – очікування оточуючими певної поведінки від людини відповідно до його статусу. У разі невиконання або своєї ролі передбачені різні санкції (в залежності від конкретної соціальної групи) аж до позбавлення людини її соціального статусу.

Таким чином, поняття соціального статусу та ролі нерозривно пов’язані, так як одне випливає з іншого.

Посилання на основну публікацію