Соціальна нерівність

Соціальна нерівність – це вид соціального поділу, у якому окремі члени суспільства або групи перебувають на різних щаблях соціальної драбини (ієрархії) і мають нерівні можливості, права та обов’язки.

Основні показники нерівності:

 • різний рівень доступу до ресурсів як фізичним, так і моральним (приклад – жінки в Стародавній Греції, яких не допускали до Олімпійських ігор);
 • різні умови праці.

Причини соціальної нерівності

Французький соціолог Еміль Дюркгейм вивів дві причини соціальної нерівності:

 • Необхідність заохочувати кращих у своїй справі, тобто тих, хто приносить велику користь суспільству;
 • Різний рівень особистих якостей і таланту у людей.

Роберт Міхельс висунув ще одну причину: захист привілеїв влади. Коли чисельність спільноти перевищує якесь певне число людей, вони висувають головного, або цілу групу, і наділяють його (їх) великими повноваженнями, ніж всі інші.

Критерії соціальної нерівності

Ключові критерії нерівності виклав Макс Вебер:

 • Багатство (різниця в доходах);
 • Престиж (різниця в пошані і повазі);
 • Влада (різниця в кількості підлеглих).

Ієрархія нерівності

Існує два типи ієрархії, які зазвичай представляють у вигляді геометричних фігур:

 • піраміда (купка олігархів і величезна кількість бідних, причому чим бідніше, тим більше їх число);
 • ромб (мало олігархів, трохи бідняків і основна маса – середній клас).

Ромб краще піраміди з точки зору стабільності суспільної системи. Грубо кажучи, в ромбовидному варіанті задоволені життям середняки не допустять, щоб купка бідняків влаштувала переворот і громадянську війну. За прикладом далеко йти не треба. В Україні середній клас далеко не був більшістю, і незадоволені жителі бідних верств населення скинули владу в країні. В результаті піраміда перекинулася, але залишилася пірамідою. Вгорі вже інші олігархи, а внизу, як і раніше велика частина населення країни.

Вирішення проблеми соціальної нерівності

Закономірно те, що соціальна нерівність сприймається як соціальна несправедливість, особливо тими, хто знаходиться у ієрархії соціального поділу на нижчому щаблі. У сучасному суспільстві питання соціальної нерівності знаходиться у введенні органів соціальної політики. В їх обов’язки входить:

 • Введення різних компенсацій для соціально-незахищених верств населення;
 • Допомога бідним сім’ям;
 • Виплати безробітним;
 • Визначення мінімальної зарплати;
 • Соціальне страхування;
 • Розвиток освіти;
 • Охорона здоров’я;
 • Захист екології;
 • Підвищення кваліфікації робітників.
Посилання на основну публікацію