Соціалізація. Поняття та етапи соціалізації особистості

Поняття соціалізації.

Поняття соціалізації має на увазі під собою процес засвоєння людиною правил поведінки, соціальних норм, моральних цінностей, вмінь, навичок, знань та психологічних установок, які дають йому можливість нормально взаємодіяти з іншими людьми. Якщо у тварин всі відносини обумовлені біологічними мотивами, то у людини як біосоціальних істоти важливий процес розвитку соціальних навичок. Люди постійно народжуються і вмирають, і процес оновлення суспільства йде постійно. Нові члени суспільства спочатку не знають ні норм, ні правил поведінки в ньому. Ось тут і починається процес соціалізації.

Фактори соціалізації.

Фактори соціалізації – це механізми, з допомогою яких і відбувається процес соціалізації. Основних факторів, виділених соціальним педагогом А. В. Мудриком, три:

 • Макрочинники – глобальні механізми, що впливають на соціальний розвиток особистості (планета, космос, держава, країна, суспільство, уряд).
 • Мезочинники – умови, що впливають на соціалізацію, в основному, за територіальною або етнічною ознакою (місце і тип поселення, регіон, селище, місто, народ, етнічна приналежність).
 • Мікрочинники – чинники, які надають безпосередній вплив на соціалізацію людини (сім’я, однолітки, школа, місце навчання та роботи).

У кожному факторі є діючий елемент, завдяки якому і відбувається соціалізація. Наприклад, в сім’ї – це батьки, брати, сестри, в школі – вчителі, однокласники. Ці елементи називаються агентами соціалізації.

Види і етапи соціалізації.

Види соціалізації, як правило, класифікуються по тимчасовому періоду, тому їх називають етапами соціалізації.

Первинна соціалізація. Період від народження до формування дорослої людини. Цей етап дуже важливий для соціалізації дитини. Перші знання про суспільство він отримує зазвичай від батьків.

Вторинна соціалізація (або ресоціалізація). Процес заміщення раніше сформованих методів поведінки на нові, характерні для дорослої людини. Вторинний етап часто означає розрив старих шаблонів, і засвоєння нових. Пам’ятаєте, як в університеті вам говорили: «Забудьте все, що ви вчили в школі»? Вторинний етап триває все життя людини.

Інші види соціалізації:

 • Групова соціалізація. Соціалізація всередині якоїсь конкретної соціальної групи. Тобто, в якому середовищі дитина проводить більше часу (батьки, вчителі або друзі), правила і норми тієї середовища він і засвоює в першу чергу.
 • Гендерна соціалізація. Соціалізація за статевою ознакою. Хлопчики засвоюють те, як повинні поводитися хлопчики, а дівчатка, відповідно, вчаться бути дівчатками.
 • Організаційна соціалізація. Процес соціалізації під час трудової діяльності (як вести себе з колегами, керівництвом, підлеглими, як ставиться до праці, добре спізнюватися на роботу тощо).
 • Дострокова соціалізація. Вид соціалізації, який представляє з себе своєрідну репетицію майбутньої діяльності, приступати до якої ще рано (гра дівчаток в дочки-матері).

Основними інститутами соціалізації є:

 • родина;
 • однолітки;
 • освітні установи;
 • релігія;
 • правова система;
 • засоби масової інформації.

В соціології існує також таке поняття, як десоціалізація. Десоціалізація – це втрата людиною якого-небудь соціального досвіду. Десоціалізація може бути у вигляді легкої соціальної дезорієнтації внаслідок стресу, або сильною десоціалізації через потрапляння в екстремальні ситуації (війна, концентраційний табір, в’язниця, форс-мажорні обставини з вини стихійних лих). Таким рівнем десоціалізації вже не займаються психологи, а психіатри.

Посилання на основну публікацію