Системи оподаткування

Залежно від ставки розрізняють три системи (шкали) оподаткування:

  • Пропорційна (плоска) – ставка не залежить від розміру доходу та встановлюється у вигляді єдиного для всіх працюючих громадян відсотка.
  • Прогресивна – ставка податку збільшується зі збільшенням доходу, проте встановлюється певна межа, перевищення якого і веде до підвищення ставки. Припустимо, до 100 тис.грн. ставка податку 13%, від 100 т.грн. до 150 т.грн. – 15%, від 150 т.грн. до 200 т.грн. – 17% і т.д.
  • Регресивна – ставка податку зменшується зі збільшенням доходу, але після певної межі, як і в випадку з прогресивною системою.

Держава, з метою забезпечення ефективного надходження податків до бюджету, використовує всі системи оподаткування. Наприклад, податок на доходи фізичних осіб або так званий прибутковий податок обчислюється за пропорційною системою, дорівнює 18% і від розміру заробітної плати не залежить. А єдиний соціальний податок, що включає в себе внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування і Фонд обов’язкового медичного страхування і стягується з індивідуальних підприємців обчислюється за регресивною системі. Робиться це для того, щоб вивести реальні доходи з “тіні”. Також до регресивних відносяться непрямі податки, які входять в ціну товару і лягають тягарем на ту частку покупців, чий дохід менше.

Громадяни України, чиї доходи оподатковуються за податковою ставкою 18% мають право на податкові відрахування стандартного, соціального, майнового та іншого характеру. До стандартних податкових обчислюватись, відповідно до Податкового кодексу України, відноситься відрахування на дитину. Підставами отримання соціального податкового вирахування є отримання освіти, оплата лікування і інші. Підставою отримання майнового податкового вирахування є будівництво або придбання житла.

У структуру податку входять суб’єкт, об’єкт, джерело сплати і одиниця оподаткування. Розберемо на конкретному прикладі: Бойко працює менеджером і має у власності земельну ділянку в 2 га. Бойко – суб’єкт податку. Земельна ділянка – об’єкт податку. Зарплата менеджера – джерело сплати податку. 2 га землі – одиниця оподаткування.

Посилання на основну публікацію