Система суспільства, її елементи і підсистеми

Суспільство – це система. Це поняття може здатися складним для вас. Але розібратися в ньому варто. Що ж таке система? У перекладі з грецької це слово означає “ціле, що складається з частин”. Людський організм – це система? Звісно так. Це навіть більше, ніж просто система. Це система систем! Тому що організм людини складається з відомих вам елементів: серцево-судинної, травної, скелетно-м’язової, нервової та інших систем. Якщо людський організм в цілому, це система, то перелічені елементи є для нього підсистемами. У свою чергу, кожна з цих підсистем є системою інших елементів, наприклад, серцево-судинна система включає в себе серце, вени, артерії, капіляри.

Суспільство теж не просто система, а система систем. Розглянемо з яких елементів складається система суспільства. Вчені ділять суспільство на чотири підсистеми: економічна, політична, соціальна і духовна сфери життєдіяльності. Кожна з названих підсистем суспільства є системою для інших елементів. Тому і говорять, що суспільство – це система систем (суперсистема). Ми детально розберемо кожну з цих сфер на наступних уроках. А на цьому уроці коротко охарактеризуємо кожну з них. Отже:

Економічна сфера – це сфера виробництва економічних товарів і послуг, які задовольняють потреби людей. Вона включає процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання. Значить для цих процесів економічна сфера є системою.

Політична сфера – це сфера управління суспільством і державою. Є системою таких елементів, як держава, влада, закон, президент, парламент, уряд, суд, місцеве самоврядування, правопорядок, безпеку і т.д.

Соціальна сфера – це сфера щоденних взаємин індивідів і груп, наприклад, в сім’ї, в освіті, охороні здоров’я тощо. Ця система складається з соціальної стратифікації (розподіл індивідів по групах), соціальної мобільності (можливість переходу індивідів з однієї групи в іншу), соціальних норм (правил і норм поведінки індивідів в групах і суспільстві).

Духовна сфера – це сфера нематеріального простору – система, що включає в себе освіту і виховання, науку, культуру, релігію, мистецтво, мораль. Найбільш уважний читач звернув увагу на те, що в соціальній сфері я вже називала освіту. Тоді чому воно відноситься і до духовної сфери? В чому різниця? А в тому, що під освітою в соціальній сфері мається на увазі відвідування школи, відносини з однокласниками і вчителями. Під освітою в духовній сфері мається на увазі передача і отримання знань, формування і розвиток особистості.

Жодна з перерахованих сфер не є головною. Усі сфери суспільного життя взаємопов’язані і взаємозумовлені. Проілюструємо це на прикладах:

  • уряд проводить реформи в галузі охорони здоров’я (зв’язок політичної і соціальної сфер);
  • економічна криза зумовила зростання безробіття і депресивний стан населення (зв’язок економічної, соціальної і духовної сфер);
  • віруючі зібрали пожертви для будівництва храму (зв’язок соціальної та духовної сфер).
Посилання на основну публікацію