1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Система права, галузі права

Система права, галузі права

Норми права регулюють всі найважливіші сфери життя суспільства. Всю сукупність норм права даної країни називають системою права. Вона підрозділяється на окремі великі групи прав – галузі права.

Кожна галузь права являє собою сукупність (групу) правових норм, які регулюють окрему сферу (область, коло) близьких за своїм характером (однорідних) суспільних відносин. Пояснимо: наприклад, трудове право – це галузь права, що регулює сферу трудових відносин; сімейне право – галузь, яка регулює сферу сімейних відносин, і т. д.

У Росії система права охоплює близько 30 галузей. Найважливіші з них – конституційна галузь права (вона регулює сферу суспільних відносин, пов’язаних з устроєм держави і правовим становищем людини); цивільне право (регулює головним чином сферу майнових відносин); адміністративне право (його норми регулюють суспільні відносини у сфері державного управління).

Існує й інший поділ системи права: на приватне і публічне. Під приватним правом розуміють всю сукупність галузей права, які забезпечують приватний інтерес окремої особистості, колективів людей. А публічне право являє собою сукупність галузей, що захищають загальний (публічний) інтерес, благо всієї держави. Зрозуміло, що розмежування права на приватне і публічне досить умовно, оскільки приватний і публічний інтереси взаємопов’язані. На наступних уроках ми повернемося до цих видів права.

Отже, право – особливий соціальний регулятор. Воно зазвичай виходить від держави (т. Е. Створюється законодавчими або іншими компетентними органами держави) і закріплюється в законі або іншому нормативному акті. Встановлене державою право прийнято називати позитивним, т. Е. Позитивним, реально існуючим, чинним правом. Але право, звичайно, не можна звести до окремого закону, нормі. Право – це сукупність всіх прийнятих державою загальнообов’язкових норм, що встановлюють певні права та обов’язки як окремих осіб, так і організацій (у тому числі і державних).

ПОДІЛИТИСЯ: