Сім’я і шлюб як соціальні інститути

Сім’я являє собою один з ключових соціальних інститутів, без якого неможливо уявити суспільство. Сім’я – це засноване на шлюбі або кровній спорідненості об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю. В основі родини лежить шлюбний союз між чоловіком і жінкою, реалізований в санкціонованих суспільством формах. Ці форми могли змінюватися з часом. У деяких суспільствах була відома полігамних сім’я, яка передбачала участь в шлюбних відносинах більше двох партнерів. При цьому розрізняються полігінія (багатоженство, кілька дружин у одного чоловіка) і поліандрія (многомужіе, кілька чоловіків у одній дружини). У більшості сучасних держав полігамних сім’я не може мати офіційного статусу, а шлюби, які об’єднують більше двох осіб, заборонені.
Винятковою функцією сім’ї є репродуктивна, тобто біологічне відтворення. Не менш важливою є функція соціалізації, так як саме в сім’ї починається формування людини як особистості. У сім’ї є й інші функції: господарська (ведення домашнього господарства), емоційна (психологічна підтримка членів сім’ї), досуговая (структурування вільного часу), соціально-статусна (наділення спадковими статусами).

Основа сім’ї – одружені чоловік і жінка. Також її членами є їхні діти. Така сім’я, що складається з батьків і їх неповнолітніх дітей, називається нуклеарною. Саме вона є основним типом сім’ї в індустріальному і постіндустріальному суспільстві. Нуклеарна сім’я може бути повною (в ній присутні обидва подружжя) і неповною (тільки один батько). У традиційному суспільстві поширена складна сім’я, що включає в себе також родичів по висхідним (дідуся, бабусі, прадідусі і т. Д.) І бічним (родичі подружжя) лініях. Її різновидом є патріархальна сім’я, яка об’єднує нащадків однієї подружньої пари в двох або більше низхідних поколіннях (діти, внуки, правнуки).

За кількістю дітей розрізняють бездітні, малодітні і багатодітні сім’ї. Критерій багатодітності в різних державах різниться. Відповідно до сучасного російського законодавства, багатодітній вважається сім’я з трьома і більше дітьми.

Існування сім’ї ділиться вченими на цикли: предродітельство (період від укладення шлюбу і до народження першої дитини), репродуктивне батьківство (період між народженнями першого і останнього дітей) і прабатько (період від народження першого онука до смерті одного з прабатьків). Іноді виділяється також соціалізаціонная батьківство (період від народження першої дитини до виділення із сім’ї останньої дитини), яке в разі, якщо в сім’ї лише одна дитина, збігається з періодом репродуктивного батьківства.

Шлюб – визнаний суспільством і офіційно реєструється державою союз між чоловіком і жінкою, які досягли шлюбного віку, який породжує юридичні права і обов’язки по відношенню один до одного, а також до їх закононародженим дітям.
Раніше в більшості держав світу, в тому числі в Російській імперії, шлюб реєструвався релігійними громадами, до яких належали молодята. Після відділення церкви від держави реєстрація шлюбів та інших актів цивільного стану виконується державою. У зв’язку з цим виникло протиставлення церковного шлюбу (зареєстрованого в релігійному закладі) цивільному (зареєстрованому державою). У сучасному російському суспільстві цивільним шлюбом помилково називають незареєстрований шлюб, тобто те, що раніше називалося терміном співжиття. Співжиття відрізняється від цивільного шлюбу тим, що не має юридичної юридично встановлених прав співмешканців у відношенні один до одного. Існує своєрідна ієрархія трьох видів шлюбу: слідом за співжиттям пара реєструє цивільний шлюб, а через певний час робить церковний.

Церковний шлюб в сучасному суспільстві не тягне за собою ніяких наслідків, однак для вступу в нього від наречених потрібне підтвердження факту перебування в цивільному шлюбі.
Згідно з Конституцією Російської Федерації, держава зобов’язується підтримувати сім’ю, материнство, батьківство та дитинство (стаття 7). У статті 38 говориться: «Материнство і дитинство, сім’я знаходяться під захистом держави. Турбота про дітей, їхнє виховання – рівне право й обов’язок батьків. Працездатні діти, які досягли 18 років, повинні піклуватися про непрацездатних батьків ». Крім Конституції, сімейні відносини регулюються прийнятим у 1996 році Сімейним кодексом України. Його стаття 1 говорить: «Сімейне законодавство виходить з необхідності зміцнення сім’ї, побудови сімейних відносин на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і відповідальності перед сім’єю всіх її членів, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у справи сім’ї, забезпечення безперешкодного здійснення членами сім’ї своїх прав , можливості судового захисту цих прав ». А стаття 3 встановлює:

«Регулювання сімейних відносин здійснюється відповідно до принципів добровільності шлюбного союзу чоловіка і жінки, рівності прав подружжя в сім’ї, дозволу внутрішньосімейних питань за взаємною згодою, пріоритету сімейного виховання дітей, піклування про їхній добробут і розвитку, забезпечення пріоритетного захисту прав та інтересів неповнолітніх та непрацездатних членів сім’ї »(див. також 5.10).

До сучасних тенденцій в сфері сім’ї та шлюбу слід віднести переважно партнерський характер більшості сімей. Сім’я партнерського типу має на увазі відсутність жорстко закріплених за чоловіком і дружиною соціальних ролей і спільне ведення домашнього господарства і виховання дітей. Домінувала в традиційному суспільстві сім’я патріархального типу, в якій чоловік був главою сім’ї, а жінка займала підлегле становище, в значній мірі пішла в минуле.

Посилання на основну публікацію