Шляхи суспільного прогресу

Якими ж шляхами може здійснюватися суспільний прогрес? Таких шляхів три: еволюція, революція, реформа. Слово еволюція в перекладі з латинської означає «розгортання», революція – «переворот», а реформа – «перетворення».

Еволюційний шлях тримає курс на поступові, повільні зміни в сферах життєдіяльності суспільства. Це в основному мирний хід розвитку.

Революційний шлях передбачає швидкі докорінні зміни суспільних і державних устоїв. Це шлях насильства, руйнувань і жертв.

Невід’ємною частиною суспільного розвитку є реформа – законні перетворення в будь – якої сфері життєдіяльності суспільства, що проводяться з ініціативи органів влади без порушення існуючих основ. Реформи можуть носити як еволюційний, так і революційний характер. Наприклад, реформи Петра I носили революційний характер (згадайте указ про стрижку борід у бояр). А перехід України на Болонську систему освіти, наприклад, введення ДПА і ЗНО в школах, рівнів бакалаврату та магістратури в ВУЗах, є реформою еволюційного характеру.

Посилання на основну публікацію