Що таке виборча система?

Що таке виборча система? Назвіть види виборчих систем; дайте їх характеристику. Яка виборча система встановлена ​​в Республіці Білорусь?

Виборча система – це сукупність норм, правил і прийомів, що визначають порядок проведення виборів і обрання представницьких органів влади.

Виділяють такі види виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, змішана, представницького меншини.

При мажоритарній системі переможцем вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців на даній території. Залежно від того, як розуміється більшість, мажоритарні, системи бувають трьох різновидів. Мажоритарна система відносної більшості визнає перемігшим того кандидата чи партію, які зібрали по даному виборчому округу якнайбільше кількість голосів виборців, хоча це може бути і менше, ніж 50%. При мажоритарній системі абсолютної більшості перемагає кандидат чи партія, що набрали на виборах більше 50% голосів виборців (наприклад, 50% + 1 голос). Мажоритарна система кваліфікованої більшості означає вимогу набрати кількість голосів, що значно перевищує половину – наприклад, 2/3 голосів від загальної кількості виборців у відповідному окрузі.

При пропорційній системі виборець голосує не за конкретного депутата, а за політичну партію (виборче об’єднання, виборчий блок) і кількість місць у парламенті визначається пропорційно кількості голосів виборців за ту чи іншу партію, отриманих по країні в цілому. Така система застосовується тільки в умовах багатопартійності і має свої особливості в кожній державі.

При змішаній системі частина депутатів обирається за мажоритарною системою, а частина – за пропорційною (Німеччина та ін.)

При системі представницького меншини за меншістю (група населення, що проживає в певній місцевості або має національні, етнічні, релігійні та інші особливості) закріплюється фіксована кількість місць у парламенті.

У Республіці Білорусь встановлена ​​мажоритарна виборча система.

Посилання на основну публікацію