Що таке світогляд і як він формується

Становлення особистості пов’язане з формуванням світогляду. А світогляд відбувається в результаті пізнавальної діяльності. Людині властиво задаватися питаннями: “Хто Я? Який Я? Як влаштований світ? У чому сенс життя?” – питання самопізнання і пізнання навколишнього світу. Пошук і знаходження відповідей на них формує людський світогляд. Тема уроку відноситься до однієї з складних філософських тем, оскільки зачіпає внутрішній духовний світ людини. Людина є не тільки біологічним і соціальним істотою, але ще й духовною істотою. Що ж являє собою духовний світ? З чого він складається? Духовний світ – це світ думок і почуттів, знань і переконань, ідей і принципів, інтелекту і творчості. Він також індивідуальний і неповторний як людська зовнішність. Внутрішній світ постійно розвивається і проявляється в поведінці людини. Отже, світогляд є одним з явищ духовного світу людини. Сформулюємо основне визначення теми:

Світогляд – це усталена система поглядів на світ і власне місце в цьому світі, що включає в себе поняття і уявлення, цінності і ідеали людини.

Світогляд формується все життя, є результатом виховання і власного життєвого досвіду людини. З віком світогляд стає все більш усвідомленим. Доросла людина знає чому і для чого діє, відчуває особисту відповідальність за те, що відбувається в своєму житті і не звинувачує у трагедії оточуючих. Він самодостатній і не залежимо від думки оточуючих його людей. Володіє адекватною самооцінкою – оцінкою власних достоїнств і недоліків (Я-образ). Яка буває завищеною, реалістичною (адекватної) і заниженою. На рівень самооцінки впливає уявний чи реальний ідеал, на який людина хоче бути схожий. Велико вплив оцінок оточуючих людей на те, як людина оцінює самого себе. Також на рівень самооцінки впливає ставлення людини до власних успіхів і невдач.

На формування світогляду впливають:

  • По-перше, оточення людини. Людина, спостерігаючи за діями і оцінками оточуючих, щось приймає, а щось відкидає, з чимось погоджується, а з чимось ні.
  • По-друге, соціальні умови і державний устрій. Старше покоління, порівнюючи радянську молодь із сучасною, підкреслює, що тоді працювали на благо народу і навіть на шкоду власним інтересам. Це відповідало вимогам радянського часу.

Сучасна ж соціокультурна ситуація в нашій країні вимагає формування конкурентоспроможної особистості, спрямованої на досягнення власного успіху.

Посилання на основну публікацію