Що таке публічне життя

Громадянське суспільство і держава не відокремлені нездоланною стіною, а, навпаки, взаємодіють один з одним.

Головне призначення правової держави – служити, спираючись на право, кожному громадянину, всьому громадянському суспільству.

А для цього необхідно, щоб самі громадяни мали можливість брати участь у державно-громадських справах, у вирішенні життєво важливих для себе проблем, добровільно виконували офіційно прийняті на державному рівні закони та інші нормативні акти. В іншому випадку навряд чи вдасться забезпечити мир і стабільність у суспільстві, атмосферу взаємодовіри між громадянином і державою.

Участь громадянина у державно-громадських справах здійснюється на основі політичних прав. До них відносяться: право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право доступу до державної служби; право об’єднуватися в громадські організації (в тому числі політичні партії); право проводити мітинги, вуличні ходи, пікетування та інших. (Продовжіть цей перелік.)

Реалізуючи таке політичне право, як обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування, право доступу до державної служби, громадянин може стати членом законодавчих органів, міністром, міліціонером, військовослужбовцям тощо.

Рішення державних органів, як відомо, є обов’язковими для виконання всіма громадянами в правовій державі. Разом з тим будь-який громадянин, який досяг повноліття, може оскаржити рішення чи дії державних органів та органів самоврядування в суді; може звернутися до них з петицією; виступити (наприклад, у пресі) з пропозиціями щодо вдосконалення того чи іншого закону, законопроекту, брати участь у його всенародне обговорення. Адже він має на все це права (визначте, які конкретно).

І нарешті, право об’єднуватися в громадські організації означає, що громадянин може стати членом будь офіційно визнаної політичної партії, рухи та ін.

Особистість, будучи членом тієї чи іншої суспільно-політичної організації, як би ототожнює свій інтерес з інтересом певного соціального шару і пов’язує себе з відповідною організацією, надає їй право виражати і захищати свій інтерес на державному рівні.

Таким чином, в процесі реалізації громадянином політичних прав його відносини з державою набувають політичного характеру. Нагадаємо, що політичні відносини виникають у зв’язку з діяльністю держави, а також участю громадських об’єднань громадян в державно-громадських справах.

Політична діяльність має гласний, відкритий характер і зачіпає інтереси всього суспільства, всього народу, тому її розглядають як публічну державно-громадську діяльність (від лат. Publicus – суспільний, гласний, відкритий).

У цьому зв’язку життя громадянина в якості учасника політики (наприклад, виборця) отримала назву публічного життя.

Посилання на основну публікацію