Що таке особистість – коротко

Даний термін має безліч визначень. Якщо їх об’єднати, то на виході отримаємо наступне:

Особистість – це людина, що бере участь в соціально-культурному житті і діяльності суспільства, що розкриває свої індивідуальні характеристики в процесі взаємодії з іншими людьми.

Особистість може існувати в двох іпостасях:

  • як окрема особа, суб’єкт відносин (кожна людина);
  • як член нікого суспільства, наділений певною системою стійких якостей (наприклад, член партії, актор, спортсмен).

Звідси видно, що особистістю не народжуються – нею стають в процесі соціалізації (що це?), Пізнання навколишнього світу. Людина набуває свій індивідуальний набір морально-етичних якостей, яким відрізняється від інших.

Надалі люди гуртуються в спільності, об’єднуються в групи, ведені схожими інтересами.

Як було зазначено вище, дане поняття використовується в різних громадських аспектах, і всі вони по-своєму відповідають на питання що таке особистість. Коротко про деякі з них:

Філософи різного часу мали різні інтерпретації цього поняття: особистість трактувалася як сутність бога, як герой і просто громадянин своєї держави. Обов’язковими її атрибутами, на думку великих умів, є воля, розум і почуття.

Соціальні науки пов’язують особистість з культурою соціуму: тобто бути нею можливо тільки в контексті культурного товариства.

Релігійні течії визначають поняття особистості по-різному. Наприклад, в християнстві так можна називати тільки людей, причому з того моменту, як в утробі матері відбулося зачаття (тому аборт на будь-якому терміні вважається гріхом). В індуїзмі особистість – це не тільки людина, але і тварини. В буддизмі немає такого поняття взагалі: його замінює слово «душа».

У політиці – це суб’єкт, наділений певними правами і свободами, закріпленими за ним конституцією України.

Особистість в психології

Психологічний погляд на дане поняття – це теж науковий підхід. На мій погляд, він найцікавіший, тому я виділяю для нього окрему главу. У психології саме часто зустрічається визначення свідчить:

Особистість – це людина, яка має певний набір психологічних якостей, які визначають його життєдіяльність в суспільстві: поведінка, вчинки, відносини з людьми, діяльності і т.д.

Посилання на основну публікацію