Що таке менталітет – коротко

Відбувається термін від латинського слова «mens», що в перекладі означає розум, спосіб мислення, склад розуму.

Тому ментальність позначає ціле світогляд якоїсь певної культури. Вона має відображатися у всіх аспектах доступних людині:

 • інтелектуальному;
 • емоційному;
 • поведінковому;
 • цілісному сприйнятті світу.

Як можна описати окремої людини, так і можна говорити про етнічну групу в цілому. Тобто, це колективна психіка, яка була сформована під впливом загальних факторів, наприклад, державної політики.

Менталітет окремо взятої людини витканий з рис, які перейшли йому у спадок від батьків або були знайдені внаслідок виховання (що це таке?). Також зміни ментальності можливі за рахунок життєвих уроків чи перебування в певній вузькій соціальній групі (на роботі, наприклад).

Фактори формування

Менталітет – це простими словами характеристика особистості, яка сформувалася під такими групами факторів:

 • місце народження людини;
 • вплив соціуму;
 • освіта;
 • віросповідання.

Всі ці причини відіграють важливу роль у розвитку особистості (що це?), І не можна виділити якусь одну головну. Навіть якщо якась із них відсутній (наприклад, освіту або релігія) – це теж накладе значний відбиток на менталітет.

Якщо розписувати сукупність факторів, які можуть впливати на особистість – це:

 • успадковані риси;
 • цілеспрямоване виховання батьків;
 • світогляд батьків, в якому росте дитина;
 • вибір навчального закладу;
 • вибір соціальних кіл спілкування: друзі, партнери;
 • робота;
 • мистецтво (книги, фільми, музика, картини) – все це теж має більше вплив.
Посилання на основну публікацію