Що таке мала група і різноманіття малих груп

Суспільство влаштоване вельми складно, у ньому виділяються великі і малі групи, які представляють собою різноманітні стійкі з’єднання людей. Велика група являє собою народ, класи, народності, нації, прихильників певної релігії. Саме через великі групи відбувається вплив певної ідеології, і її закріплення в суспільстві.

Поняття малої групи
Безпосереднім інструментом впливу великих груп на індивіда виконує мала група. Мала група – це невелике (від 2 до 30 осіб) об’єднання людей, яке відбувається на основі спільної справи, інтересів. Члени малої групи завжди перебувають у близьких взаєминах один з одним. Яскравими прикладами малих груп є: трудовий колектив, шкільний клас, академічна група, Сім’я, близькі друзі і приятелі.

Види малих груп
Малі групи діляться на різні види, залежно від їх величини, структури відносин, індивідуального складу, змісту діяльності. Залежно від оформлення малої групи виділяють природні і лабораторні малі групи. Так як лабораторні малі групи створюються штучно в наукових цілях, часто психологами, щоб вивчити модель поведінки людини, більш детально ми будемо розглядати саме природні групи, які складаються в суспільстві самі по собі.

Природні групи бувають двох типів: формальні і неформальні. Формальні малі групи створюються і функціонують в рамках офіційних організацій – це шкільний клас, трудовий колектив, академічна група тощо. Неформальні групи – це групи, які оформляються і функціонують поза офіційними рамками – друзі, неформальне об’єднання молоді, сім’я.

Самопочуття людини в малій групі
Для того щоб член малої групи відчував себе комфортно і невимушено, необхідно розглянути ті чинники, від яких залежить особистий стан індивіда в такій групі.

1. Контактність. Під поняттям контактності мається на увазі емоційно сприятливі взаємовідносини членів групи, які полягають у доброзичливості, тактовності і пошані.

2. Організованість. У поняття організованості полягає безконфліктне розподіл обов’язків у малій групі, здатність колективно вирішувати поточні проблеми.

3. Інформативність. Член малої групи повинен знати всі основні аспекти діяльності інших членів це групи. Цей же фактор передбачає знання членів характерів один одного.

Груповий егоїзм
Кожній малій групі властивий груповий егоїзм, який найчастіше є необхідним елементом її існування. Під поняттям груповий егоїзм мається на увазі корислива мотивація діяльності малої групи виключно в інтересах її членів. Як правило, груповий егоїзм оной малої групи завдає шкоди інтересам іншої, чужої малої групи.

Однак боротися з груповим егоїзмом безглуздо, так як саме завдяки цьому, члени малої групи досягають поставлених у своїй діяльності завдань. Груповий егоїзм повинен бути гармонійним і не виходити за рамки обмеження інтересів інших. Часто за груповим егоїзмом криється сукупність особистого егоїзму кожного члена малої групи.

Посилання на основну публікацію