Що таке людина і її відмінність від інших живих істот

Людина з біологічної точки зору визначається, як тварина, яка належить до класу ссавців виду Homo sapiens, до загону приматів.

Що таке людина?
Але людина значним чином відрізняється від інших живих істот, і головна відмінність полягає в його свідомості і в тому, що людина володіє самосвідомістю. Людина має соціальними та психологічними якостями, і функціонує не тільки, як живий організм, але і як соціальний об’єкт.

Людина здатна усвідомлювати свою натуру, мислити і усвідомлювати навколишні його об’єкти і світ. Отже, людина вважається самим розумним істотою на Землі. Людина зумів створити і розвинути власну культуру. Люди створили того, що називається цивілізацією і продовжують активно її вдосконалювати і оновлювати.

Чим людина відрізняється від інших живих істот?
Філософія і психологія вивчають внутрішній світ людини, його суспільну сторону і розвиток його особистості, а анатомія вивчає тілесну оболонку людини. Основними ознаками людини, як окремого біологічного виду, є прямоходіння, наявність рук, пристосованих до праці і високорозвинений мозок, які здатний відображати й осмислювати світ в певних поняттях і категоріях.

Видові та індивідуальні ознаки людини формуються під впливом соціальних і природних умов, багато в чому залежать від того регіону планети, в якому він живе і в якому соціумі він функціонує. У людей існують певні расові різновиди – за кольором шкіри, за кольором волосся, за розрізом очей. Це залежить від адаптації до особливостей природного середовища проживання людей.

Тому й існують різні фізіологічні, біологічні та анатомічні ознаки. Але незважаючи на це будь-яка людина, незважаючи на расу і середовище проживання, все одно має загальними людськими ознаками. І всім людям притаманне участь у сфері життєдіяльності і в суспільстві.

Природне і суспільне в людині
Людина відрізняється від усіх інших видів живих істот тим, що він може поєднувати в собі дві сутності – біологічну і соціальну. Крім того, що він є окремим біологічним видом, він живе в природі і постійно взаємодіє з іншими живими видами та істотами.

Але вже довгий час людина не тільки не підпорядковується природі, але й намагається підпорядкувати її повністю собі, щоб задовольняти свої потреби різного роду. Людина особливий тим, що у нього є і соціальні потреби, і використовуючи ресурси природи, він намагається їх задовольнити.

Також людина визнається істотою суспільною, що не може перебувати постійно поза суспільством і сильно залежить від нього на всіх рівнях. Людина своїми силами створив розвинене суспільство, і тепер намагається йому відповідати. З цієї причини і вважається, що головні ознаки людини – це те, що він є суспільною істотою і те, що він здатний мислити розумно і володіє самосвідомістю.

Посилання на основну публікацію