Що таке Конституція? Які її юридичні властивості?

Слово «конституція» походить від латинського слова «constitution» – встановлення, пристрій. Конституція – це Основний Закон держави, що визначає його суспільний і державний устрій, порядок і принципи утворення представницьких органів влади, виборчу систему, основні права і обов’язки громадян.

Юридичні властивості Конституції:

Конституція є головним, Основним Законом країни. Це означає, що на її основі формується вся система поточного законодавства, в ній визначається компетенція державних органів.

Конституція – основний, первинне джерело національного законодавства. Тому вона є ядром правової системи. Часто в самій конституції вказується, в яких випадках для подальшого розвитку містяться в ній положень повинні бути прийняті закони. Наприклад, у тексті Конституції Республіки Білорусь посилання на закон робиться приблизно сто разів.

Конституція закріплює правовий статус органів державної влади та визначає ієрархію прийнятих ними нормативних правових актів. При цьому слід мати на увазі, що сама Конституція має верховенство по відношенню до всіх іншим нормативним правовим актам.

Пріоритет Конституції по відношенню до іншим актам також підкріплюється специфікою її прийняття, зміни або скасування.

Юридичну вагу конституційних норм зумовлюється їх верховенством не тільки по відношенню до розроблюваних нормативним актам, тобто необхідністю базування цих актів на Конституції, але і обов’язком привести раніше прийняті акти у відповідність з Конституцією.

Юридичним властивістю Конституції є її стабільність, стійкість. Нерідко це залежить від стабільності суспільних відносин.

Стабільності Конституції в юридичному плані сприяє передбачена в ній ускладнений порядок її прийняття.

Посилання на основну публікацію