Що таке держава

Загальновизнаного наукового або юридичного визначення держави немає. Хоча саме слово постійно присутня в законах всіх рівнів, жоден нормативний акт не розкриває його значення.

 • У різних джерелах можна знайти різне тлумачення поняття. Пов’язано це з тим, що слова «держава» в залежності від контексту надають неоднаковий, а часом і суперечливий зміст.
 • Існує кілька близьких за змістом слів, що показують сутність терміна в різних значеннях.
 • Держава – це:
 • Країна, тобто територія, відокремлена кордонами від решти світу, а також народ, що проживає в межах кордонів.
 • Суспільство – група людей, об’єднаних історичними, територіальними, культурними, соціальними зв’язками.
 • Влада – вищий розпорядчий і виконавчий орган в країні, що регламентує життя суспільства.
 • Політична система, що діє в рамках історично сформованих економічних умов і встановлених правових норм.

Основні ознаки – в чому суть держави

Ознаки – це властивості, які відрізняють державу від інших суб’єктів політичної влади. Серед них:

 • Територіальна відособленість – земля, в межах якої діють державні структури, має встановлені межі;
 • Обов’язкове членство – населення, яке народилося і постійно проживає на території країни, отримує громадянство тієї держави, до якого територіально відноситься.
 • Суверенітет – незалежність влади у внутрішній і зовнішній політиці країни. Включає визнання іншими державами верховенства політичної еліти держави, права на самоврядування всередині територіальних меж і рівноправність у міжнародних відносинах.
 • Політичний устрій, при якому невелика група людей може регулювати різні сторони життя суспільства. Здійснення рішень забезпечують організації та установи, наділені функціями виконання, контролю і примусу. У них входять силові структури – армія, поліція, в’язниці.
 • Наявність законодавства (що таке закон), що легалізує дії влади. Правові акти визначають юридичні рамки форми здійснення державних функцій.

В рамках держави влади мають монополію на легальне застосування сили, видання законів, стягування податків і платежів, офіційне представлення всього населення країни на світовій арені.

Посилання на основну публікацію