Що таке держава – коротко

Держава – це особлива політична організація, основний інститут політичної системи, який здійснює управління, забезпечує охорону і стабільну структуру суспільства.

Ознаки держави:

 • Апарат (механізм) влади;
 • Територія, підпорядкована владі;
 • Суверенітет;
 • Право, що закріплює певну систему норм, які санкціоновані державою.

Держава виконує внутрішні і зовнішні функції.

До внутрішніх функцій відносяться охоронна і регулятивна.

 • Охоронна функція – захист прав громадян, дотримання режиму законності і правопорядку, охорона навколишнього середовища, охорона всіх встановлених і регульованих правом суспільних відносин;
 • Регулятивна функція – організація всього суспільного виробництва, економіки країни.

У свою чергу, вона поділяється на:

 • Економічну – вироблення економічної політики;
 • Соціальну – надання соціальної допомоги населенню;
 • Фінансову – організація єдиної бюджетної політики та системи оподаткування громадян.

До зовнішніх функцій відносяться зовнішньополітична діяльність і оборонна функція.

 • Зовнішньополітична діяльність держави полягає у визнанні та повазі суверенної рівності всіх країн: невтручання в їхні внутрішні справи, повага їхньої територіальної цілісності та непорушності встановлених меж, відмова від застосування сили для вирішення спірних територіальних питань, повага прав і свобод особистості;
 • Оборонна функція здійснюється економічними, дипломатичними і військовими засобами. У мирний час оборона країни полягає в підготовці держави до відбиття можливого нападу ззовні, а у воєнний час – пряма збройна боротьба з противником.

Держава може бути демократичною, тоталітарною або авторитарною.

 • Демократична держава – політичний лад, заснований на визнанні народу джерелом влади, його права брати участь у вирішенні державних справ; всі члени суспільства наділені широким колом цивільних прав і свобод, народ бере участь у прийнятті політичних рішень;
 • Тоталітарна держава – політичний лад, при якому здійснюється тотальний (повний) контроль над усіма сферами суспільного життя, панує тільки одна партія, одна ідеологія, єдиний адміністративно-командний метод управління економікою, зведені до мінімуму права і свободи громадян;
 • Авторитарне держава – політичний лад, який характеризується режимом особистої влади однієї людини – диктатора.
Посилання на основну публікацію