Що таке цивільна правоздатність та цивільна дієздатність

Що таке цивільна правоздатність та цивільна дієздатність? Коли вони виникають і припиняються? У чому особливості правоздатності та дієздатності юридичних осіб?

Для того щоб бути суб’єктом цивільно-правових відносин, людина повинна володіти правоздатністю і дієздатністю.

Цивільна правоздатність – це здатність бути носієм дозволених законом суб’єктивних прав і обов’язків. Правоздатність визнається за всіма громадянами країни. Вона виникає в момент народження і припиняється зі смертю людини. Це означає, що людина правоспособен протягом всього свого життя. За громадянами визнається рівна за обсягом цивільна правоздатність незалежно від по ла, національності, мови, раси, місця проживання, ставлення до релігії та інших обставин. На відміну від громадян, юридична особа володіє не загальної, а спеціальної правоздатністю. Це означає наявність у нього лише таких прав і обов’язків, які відповідають цілям його діяльності і прямо зафіксовані в його установчих документах. Наприклад, кооператив створюється для 62 здійснення певної виробничої діяльності та збуту своєї продукції, і це записується в його Статуті. Правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення (тобто державної реєстрації відповідної організації) і припиняється в момент виключення його з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Для здійснення юридичною особою деяких видів діяльності потрібен спеціальний дозвіл держави (ліцензія). Законом можуть бути також встановлені спеціальні обмеження прав для окремих видів юридичних осіб.

Цивільна дієздатність – це здатність людини набувати і здійснювати цивільні права, а також виконувати цивільні обов’язки. Володіти дієздатністю – означає бути здатним особисто здійснювати різні юридичні дії: укладати договори, видавати довіреності тощо На відміну від правоздатності дієздатність пов’язана зі здійсненням громадянином усвідомлених цілеспрямованих дій. Це передбачає досягнення ним певного рівня психічної зрілості. У повному об’єкті дієздатність виникає у громадянина з настанням повноліття, тобто по досягненні 18-річного віку. На відміну від окремих громадян, у юридичних осіб правоздатність та дієздатність виникають і припиняються одночасно. Юридична особа може наділяти громадянськими правами і обов’язками своїх представників. У цьому випадку вони діють на основі довіреності, яка видається органом управління юридичною особою. Таким органом управління може бути, наприклад, директор підприємства або правління кооперативу.

Посилання на основну публікацію