1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Що таке цінність?

Що таке цінність?

Під цінностями прийнято розуміти все те, що людям особливо дорого, корисно, необхідно для життя, ніж вони сильно захоплені, до чого ставляться з хвилюванням, повагою, визнанням, пошаною. Цінностей безліч. Це можуть бути думки, почуття, погляди, інтереси, принципи поведінки або будь-які предмети, явища та їх властивості. У кожної людини складаються свої цінності або, як кажуть вчені, вибудовується своя «піраміда» цінностей, складова неповторний внутрішній світ кожної людини, основу його особистості. При визначенні лінії своєї поведінки людина орієнтується на цю власну «піраміду», вибирає, чому віддати перевагу порівняно з іншими цінностями.

Філософи стверджують, що в обширному царстві цінностей є цінності малозначні, відносні, що живуть короткий час. Але існують і цінності особливо значущі – головні людські цінності, які живуть вічно і важливі для всіх людей. Ви, звичайно, здогадалися, що до таких цінностей відносяться насамперед людське життя, мир, свобода, природне середовище, сім’я, Батьківщина, істина, віра, честь, культура і ще багато інших цінностей – ви самі можете їх назвати.

Сором і правда теж з цього ряду. Їх особлива цінність в тому, що вони здатні об’єднувати людей, направляти на шлях добра. У кінцевому рахунку тільки сором і правда здатні зберегти рід людський, тому вони і відносяться до загальнолюдських цінностей.

Що ж таке сором і правда?

Коли говорять про сором і правді, ми, автори цього підручника, слідом за багатьма вченими вважаємо, що мова йде про совість і відповідальність, про порядок і справедливості і ще про багато такому, що становить зміст моралі та права.

ПОДІЛИТИСЯ: