Сфери та елементи суспільства

Сфери суспільного життя – це підсистема суспільства , в рамках яких люди вступають у різні відносини.

Сфери суспільного життя – це підсистема суспільства, в рамках яких люди вступають у різні відносини. Елементи суспільства – це складові сфер суспільства. Інша назва соціального елемента – соціальний суб’єкт, тобто це окремі індивід, група чи організація, основна у кожної, конкретної сфері. Отже, розглянемо основні сфери та елементи.

Економічна сфера.

Економічна сфера включає в себе процеси виробництва чого-небудь, споживання, обміну. Якщо суспільство – організм, то економічна сфера – це його фізіологічні процеси, благополучне протягом яких гарантує його нормальне існування. Головна сфера в процесі підприємницької діяльності, а також у відносинах держави і економіки. Основні її елементи – ринки, банки, гроші, податки, виробництво товару і т. д.

Політична сфера.

Політична сфера – сфера управління суспільством, національними відносинами, зв’язок людини і держави. Від політичної сфери багато в чому залежить життєдіяльність інших сфер. У сучасному суспільстві неважко помітити вплив політики на культуру і мистецтво, на освіту і на економіку. Наприклад, санкції сильно впливають на торгівлю і підприємництво, а неправильна оцінка деякими державами подій часів II Світової війни викликала відгук у творчості виконавців, письменників, журналістів, тобто вплинула на духовну сферу життя суспільства. Ключові елементи – політика, держава, політичні партії, право, суди, парламент, армія і т. д.

Соціальна сфера.

Соціальна сфера включає в себе відносини між різними соціальними і віковими групами, а також принципи цих відносин. Ця сфера є першим показником рівня добробуту і комфортабельності проживання в державі. Коротше – це показник добробуту і стабільності суспільного життя. Елементи – нації, класи, страти, сім’я, соціальне забезпечення, охорона здоров’я.

Духовна сфера.

Основні процеси – формування моральних цінностей, їх поширення і передача наступним поколінням. Елементи – культура, освіта, мораль, етика і естетика.

Іноді ще окремо виділяють інститут споріднення (інститут шлюбу і сім’ї) як сферу суспільства, пов’язану з відносинами між подружжям і дітьми, регулюванням народжуваності і вихованням молоді. Елементи – чоловік, дружина, дитина, родичі, сімейні відносини, шлюб.

Посилання на основну публікацію