1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Сфера політики

Сфера політики

Ця тема дає уявлення про політичне життя суспільства. Слово «політичний» ми чуємо щодня: політична організація, політклуб. Газети і радіо розповідають про політику, про політичні новини. Слово «політичний» означає «що відноситься до політики, до здійснення політики».

Що ж таке політика? Це слово грецького походження, і означало воно мистецтво управління державою, державні справи. А в наш час слово «політика» стало ширшим за своїм значенням. У попередніх темах йшлося про те, що суспільство має складну структуру. Між різними суспільними класами, великими групами людей, що займають певне положення в суспільстві, між націями, державами складаються різноманітні відносини. Політикою називається діяльність, пов’язана з відносинами між великими суспільними групами, соціальними верствами, націями. Але вам уже відомо, що ці відносини охоплюють різні сфери, наприклад економіку. Так, між феодалом, що володіє землею, і експлуатованим безземельним селянином мають місце економічні відносини. А якщо відносини між соціальними групами стосуються влади, держави, то в наявності відносини у сфері політики. Значить, політика – це участь у справах держави: визначення форми держави, завдань, змісту його діяльності. (З матеріалом про державу ви познайомитеся в наступному параграфі.)

Згадайте, як виникли держави в Стародавньому світі (Єгипет, Індія, Китай, Греція, Рим) і в Середньовіччі. Державна влада дозволяла рабовласникам і феодалам підкоряти своїй волі маси рабів і селян.

У різних суспільних групах, відповідно до їх становищем, виникає різне ставлення до держави, до уряду. Звідси і боротьба за вплив на державні справи. Все це і є сфера політики.

ПОДІЛИТИСЯ: