Сепаратизм, Сертифікат, Синдикат

Сепаратизм (лат. Sëparâtus особливий, окремий). Рух за відділення частини держави і створення нового державного утворення або за надання частині країни автономії за національною, релігійною, мовною принципам. Сепаратизм – одна з найнебезпечніших для єдності держави тенденцій. Небезпека сепаратизму полягає в прагненні розчленувати єдину державу на ряд нежиттєздатних псевдодержавності утворень.

Сертифікат (лат. Certum вірно, дійсно + facere робити). Документ, що засвідчує право власності на цінні папери або підтверджує якість, вага, походження та інші якості товару.

Синдикат (грец. Syndikos діючий спільно). Форма монополії, об’єднання підприємців, що зберігають виробничу та юридичну самостійність, і договірних про спільну комерційної діяльності.

Синтез (грец. Synthesis з’єднання, складання). Див. Узагальнення.

Синтоїзм (япон. Шлях богів). Релігія, поширена в Японії; в 1868-1946 рр. – Державна релігія Японії. В основі лежить культ божеств природи і предків.

Система (грец. Systëma з’єднання, складене з частин). У філософії – безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв’язках один з одним, утворюють певну цілісність, єдність. Динамічна система (наприклад, суспільство) здатна, зазнаючи зміни, зберігати свою сутність і специфіку.

Змішана виборча система. Виборча система, що поєднує принципи мажоритарної та пропорційної систем. Див. Виборча система, Мажоритарна виборча система.

Власність. У широкому сенсі – певна форма привласнення матеріальних благ і відносини, що виникають у зв’язку з цим. Людина або група людей, привласнюючи матеріальні блага, відчужує їх від інших людей з свою користь. Відомі різні класифікації власності. За часом походження виділяють загальну власність, приватну власність, змішану власність. Нерідко розрізняють такі види власності, як групову (корпоративну), індивідуальну приватну, державну, кооперативну, колективну

Посилання на основну публікацію