1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Роль права в житті людини, суспільства, держави

Роль права в житті людини, суспільства, держави

Захист Вітчизни – борг чи обов’язок громадянина?
Навіщо свободі межа?
Які три сенсу одного права?
Право – така ж велика загальнолюдська цінність, як і мораль. Мораль і право нерозривно взаємопов’язані. Вони впливають на нашу поведінку, регулюють його майже з однаковою силою. Вони визначають міру свободи нашої поведінки, але такої свободи, яка не йде на шкоду оточуючим.

Право пов’язано з юридичними законами і з державою. Про державу взагалі ви вже досить багато знаєте з історії, а також з першої частини даного курсу.

Важливим досягненням світової цивілізації вчені вважають правова держава. Якщо визначити дуже коротко, то правова держава – це така держава, яка головним своїм завданням ставить захист прав і свобод людини, її життя та добробуту. Думається, що держав, повною мірою вирішили це завдання, немає ще ніде в світі, це скоріше ідеал.

Але деякі демократично розвинені держави досягли відчутних успіхів у захисті своїх громадян.

Росія, вставши на демократичний шлях розвитку, також поставила мету створити правову державу. Правова держава визнає за кожною людиною особисту недоторканність, свободу, незалежність, здатність самостійно вирішувати, що для нього важливо, цінно, вигідно.

Громадянин і держава. З поняттями «особистість», «громадянин», «право», «держава» ви вже знайомі.

Всі ці поняття взаємопов’язані. Кожна людина, розвиваючись, освоюючи культуру, усвідомлюючи суть і значення моральних вимог, керуючись ними, стає особистістю. У кожної людини є права і обов’язки по відношенню до сім’ї, оточуючим людям, колективу, суспільству, державі. Для характеристики особистості з точки зору її прав, свобод і обов’язків вживають поняття «громадянин». Зв’язок людини з суспільством і державою чудово висловлює горде старовинне словосполучення – «громадянин Вітчизни».

Коли в нашій Батьківщині на світ з’являється людина, він відразу отримує громадянство – по праву народження, так сказано в спеціальному законі про громадянство.

Громадянством називають правовий зв’язок людини з державою. Це означає, що і у вас особисто, і в держави, в якому ви живете, є взаємні права та взаємні обов’язки. Ви маєте можливість користуватися всіма правами, які записані в спеціальних державних правових документах (Конституції – основному законі країни, інших законах), наприклад правом на освіту, на участь у культурному житті і т. Д. Разом з тим є у вас та обов’язки: ви зобов’язані дотримуватися законів, встановлені державою, і поважати права інших людей. Ви зобов’язані платити податки і охороняти природу. І звичайно, вашим обов’язком і обов’язком громадянина Росії є захист Вітчизни. Але і держава повинна підкорятися законам, діяти в рамках своїх законних прав, а також нести відповідальність перед громадянином: адже права і обов’язки, відповідальність, як ми зазначили вище, взаємні.

ПОДІЛИТИСЯ: