Роль і функції права

Роль права в житті суспільства і держави велика. Право задовольняє одну з найдавніших потреб людського суспільства – потреба в порядку і справедливості. Право виконує юридичні та соціальні функції. Головними юридичними функціями права є:

  • регулятивна, полягає в упорядкуванні суспільних відносин і управлінні суспільством і державою;
  • охоронна, полягає у відновленні порушеного правового положення, запобігання конфліктів і зіткнень, а у випадках, коли вони виникли, подоланні їх мирно і культурно;
  • оціночна, право виступає критерієм правомірності чи неправомірності вчинків і рішень людей.

До соціальних функцій права відносяться політична, економічна, культурна, виховна, комунікативна, інформативна і інші.

Право є мірою справедливості, яка полягає в тому, щоб, по-перше, кожен отримував те, на що має право, по-друге, винний в порушенні норм права був покараний. Право встановлює порядок і справедливість шляхом чіткого зазначення на міру свободи, яку має людина. Свобода жодним чином не пов’язана з вседозволеністю. Свобода – це вміння правильно користуватися своїми правами і поважати права інших людей. Слід пам’ятати і про те, що немає прав без обов’язків і немає обов’язків без прав. Всі рівні в своїх правах і обов’язках перед законом і судом. Право – це, перш за все відповідальність, бо кожна людина у відповіді за вчинені дії.

Посилання на основну публікацію