Роль економіки в житті суспільства

1. Що таке економіка?

Економіка – це сфера суспільного життя, що забезпечує задоволення потреб людей у ​​життєвих благах.

2. Чому економічний процес має циклічний характер? Назвіть основні фази економічного циклу.

Найбільший вплив на формування циклічного характеру економічного розвитку надає функціонування існуючих господарських інститутів. Коло теорій, що пояснюють природу економічних циклів функціонуванням господарських інститутів досить великий.

1-я фаза економічного циклу – виробництво. Завершується ця фаза створенням предметів, призначених для використання, або споживання.

2-я фаза економічного циклу – розподіл виробничих благ. Розподіл встановлює частку кожного людини, причетної до виробництва, у створеному багатстві. Ця частка залежить від того, хто є власником основних елементів процесу виробництва – засобів виробництва і робочої сили.

Третій фаза економічного циклу – обмін, тому розподілювані блага часто непридатні для особистого споживання (такі, наприклад, новостворені знаряддя праці) або самі по собі не дуже потрібні людині, якій вони дісталися в результаті розподілу.

4-я фаза економічного циклу – це споживання, або використання виробничих благ. Споживання буває продуктивним або особистим. Продуктивне споживання – це використання раніше створених цінностей в новому процесі виробництва. При цьому верстати та обладнання зношуються, сировина витрачається, і все це потрібно знову виробляти. Особисте споживання – це вживання людиною благ, отриманих через розподіл або обмін, для своїх потреб, в результаті чого вони теж зношуються (одяг, взуття, побутові прилади і т.д.) або витрачаються (їжа, питво та ін.).

3. Які ви знаєте знаряддя і предмети праці, використовувані в сільськогосподарському виробництві?

Знаряддя і предмети праці, використовувані в сільськогосподарському виробництві: мотика, лопата, плуг.

4. Чим, на ваш погляд, відрізняється робоча сила почала XXI століття від робочої сили ХIХ століття?

Звичайно робоча сила почала XXI століття значно відрізняється від XIX століття. У XXI у працівників вище кваліфікація, більше знань, набагато частіше зустрічається вищу освіту. А фізичні можливості стали скромнішими, оскільки фізична праця поступово механізувався.

5. Чи можна діяльність бджоли по збору меду і створенню сот вважати працею? Чому?

Якби вдалося довести, що бджола будує стільники свідомо, а не підкоряючись інстинкту, то це був би працю. Інстинктивні – це дії. 6. Що включає до свого складу економічні ресурси?

Економічні ресурси – це все, що може бути використано людиною для виробництва економічних благ. На даний момент до основних економічних ресурсів відноситься земля, праця, капітал (і його організація), підприємницька здатність і інформація.

– Земля, як частина виробництва, вірніше його засіб, має декілька важливих значень: загалом, це всі природні ресурси, які використовуються у виробництві; в певних галузях (таких як аграрна, рибна і видобувна промисловість) земля – ​​це цілий об’єкт господарювання, вона одночасно і засіб, і предмет праці; в межах всієї економіки земля може виступати об’єктом власності.

– Капітал – це не обов’язково грошові ресурси, як багато хто подумав. Так називають і матеріальні, і фінансові ресурси в системі виробництва. Капіталом можна назвати також блага, які були створені раніше, а використовуються для виробництва товарів і послуг в даний момент.

– Праця – це, точніше буде сказати, не саме поняття “праці”, а люди, які в даний момент зайняті процесом виробництва. Іноді використовують термін “економічно активне населення», щоб точніше відобразити саме активних і зайнятих у виробництві.

– Підприємницька здатність – це особливий вид ресурсів, яким і визначається здатність найбільш ефективно використовувати ресурси для виробництва. Чому підприємцям виділена така особлива роль? Тому що в ідеалі вони об’єднують матеріальні та людські ресурси, повинні приймати і приймають (куди їм діватися) оптимальні рішення в умовах постійного ризику, а також вони є новаторами, які прагнуть вводити в побут на комерційній основі нові продукти і технології (інше питання, а чи корисні ці деякі нові продукти окремій людині, залишається відкритим).

– Інформація – це величезна система знань. Як там в цитаті відомої: “Хто володіє інформацією – той володіє світом”.

Посилання на основну публікацію