Ринок праці. Попит і пропозиція праці

Поняття ринку праці.

Поняття ринку праці – головний елемент концепції зайнятості населення в економічній теорії. Ринок праці – це ринок попиту і пропозиції на робочу силу, через який відбувається продаж робочої сили на конкретний період. Робоча сила – це здатність людини трудиться, вона передбачає розумові і фізичні можливості, навички, вміння, здібності людини при виконанні будь-якого виду робіт.

Попит праці – це потреба роботодавця у робочій силі для розвитку і організації виробництва. Головні особливості – продуктивність, використання сучасних технологій, вплив стану економіки, попит на товари, необхідні людям.

Пропозиція праці – це економічно активне населення, що пропонує свою робочу силу. Головні особливості – чисельність працездатного населення, рівень його кваліфікації, рівень зарплати, соціальна і податкова політика держави.

Виходячи з цього, можна вивести основні властивості ринку праці:

  • на цьому ринку купується робоча сила, а не її представник (у нас не рабовласницький лад);
  • робота може оплачуватися не тільки зарплатою, але і різними компенсаціями, пільгами, заохоченнями, преміями;
  • контракти праці включають не тільки зарплату, але й умови, зміст праці, субординацію, відносини в колективі і т. д.

Ще одне ключове поняття ринку праці заробітна плата, тобто матеріальну винагороду за роботу. Види заробітної плати:

Оклад (постійна) – не залежить від яких-небудь умов.
Погодинна зарплата – залежить від виконаного обсягу робіт.
Відрядна – залежить від виконаного обсягу робіт.
Змішана зарплата – поєднання двох або всіх трьох перерахованих вище видів.

Функції ринку праці.

Функції ринку праці – це роль цього самого праці в житті суспільства і в економіці. Отже, цих функцій дві – соціальна і економічна.

Соціальна функція ринку праці – це забезпечення нормального рівня доходів людини, а також розвиток працездатності населення. Це означає нормальну зарплату за працю, як результат нормального освіти і навчання.

Економічна функція ринку праці – це розумне розподіл, регулювання, використання і організація робочої сили. Це означає, що кожен повинен бути на своєму місці, щоб максимально ефективно витрачати свої сили на благо економіки і самого себе. Лінгвіст не повинен тягати мішки з цукром, він корисний в іншій галузі, а в цій – є спеціально навчені працівники.

Ринок праці також іноді називають біржею праці, хоча ця галузь економіки не має відношення до бірж, біржової торгівлі і фінансових інститутів.

Посилання на основну публікацію