Ринок праці — доповідь

Розумові та фізичні здібності людей можуть бути об’єктом купівлі-продажу на ринку праці. Його учасниками є роботодавці, що формують попит праці та наймані працівники, що формують пропозицію праці. Праця як фактор виробництва приносить дохід у вигляді заробітної плати, яка є ціною праці. Заробітна плата складається з посадового окладу, премій і негрошових доходів (наприклад, путівки в санаторій). Вона буває відрядної або погодинної. Відрядна заробітна плата нараховується за виконаний обсяг роботи, а погодинна за відпрацьований по окладу час. Також існує поділ заробітної плати на номінальну і реальну. Номінальна заробітна плата є грошовою сумою, яка виплачується за роботу, наприклад 15 000 грн. А реальна заробітна плата дорівнює кількості товарів і послуг, які можна купити за ці 15 000 грн.

Ціна праці залежить від кількості і якості праці, а також від попиту і пропозиції на робочу силу. Існує залежність між рівнем заробітної плати і пропозицією праці. Заробітна плата збільшується якщо пропозиція праці скорочується і навпаки. Пропозиція праці збільшується з ростом заробітної плати і навпаки. Іншими словами, наймані працівники хочуть працювати там, де платять більше. Згідно із законом України заробітна плата не може бути нижче встановленого Урядом України прожиткового мінімуму (мінімально достатній для життя рівень доходу). Він повинен задовольняти основні потреби людини в їжі, одязі, житло, ліки, комунальні та транспортні послуги.

Посилання на основну публікацію