Ринкова економічна система — доповідь

Ринкова економіка передбачає свободу підприємницької діяльності, яка гарантується державою. Основою відносин між виробниками і споживачами виступає індивідуальний інтерес і власна вигода.

Ознаки:

  • вирішення питань що, як і для кого виробляти належить власнику, виробнику, споживачу;
  • основою економіки є сфера послуг;
  • визнається різноманіття форм власності, але переважає приватна;
  • поглиблення суспільного поділу праці;
  • широко розвиваються торгові відносини;
  • ціноутворення вільний і регулюється законами ринку;
  • конкуренція;
  • у виробництво широко впроваджуються досягнення НТР.

Головною перевагою ринкової економіки є конкуренція, необхідна для того, щоб виробники прагнули створювати якісну продукцію, а у споживачів був широкий вибір певного товару або послуги (асортимент). Іншою перевагою є зацікавленість виробників у тому, щоб використовувати ресурси ефективно і задовольняти максимальні потреби людей при мінімальних витратах.

Є у цієї системи і недоліки. Це нерівність доходів населення, істотний соціальний розрив між бідними і багатими, безробіття, періодичні економічні кризи. Гостро стоїть проблема негативних зовнішніх (побічних) ефектів. Наприклад, діяльність целюлозно-паперового заводу викликає забруднення води (викид відходів в воду); збільшення користування людьми автомобілів веде до забруднення повітря. Держава змушена втручатися в рішення подібних проблем, усуваючи недосконалість ринку.

Посилання на основну публікацію