Ресурси і фактори виробництва

Без виробництва економічних благ (товарів і послуг), спрямованих на задоволення потреб людей, не може існувати жодне суспільство. Економічні блага створюються за допомогою ресурсів. Ресурси, залучені в процес виробництва називаються його факторами. Запам’ятаємо ключове визначення даного уроку:

Фактори виробництва – ресурси, використовувані для виробництва товарів і послуг.

Одним з основоположників сучасної економічної теорії, які вивчали проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів і безмежності людських потреб є Адам Сміт – британський економіст XVIII століття. Він виділяв три фактори виробництва: праця, земля, капітал, які приносять людині дохід.

Посилання на основну публікацію