Репресія, Республіка, Реституція

Репресія (лат. Repressio придушення). Покарання, каральна міра, застосовується державою.

Республіка (лат. Res publica суспільна справа ‘, держава). Форма правління, при якому правовим джерелом політичної влади є громадяни держави. У республіці верховна влада належить обраним на певний термін органам. Див. Парламентська республіка, Президентська республіка, Форма правління.

Реституція (лат. Restitutio відновлення). У праві – повернення сторонами, які уклали угоду, всього отриманого за її умовами майна, якщо угода визнана недійсною. У міжнародному праві реституцією називають повернення однією державою незаконно захопленого під час війни майна іншій державі.

Ресурси (лат. Resurgere відновлюватися, відроджуватися). Запаси, джерела чого-небудь. У політиці – кошти і можливості, які можуть бути використані для досягнення політичних цілей всупереч опору інших осіб або груп (авторитет, закон, вплив, насильство, переконання, традиції, страх та ін.).

Ретроград (лат. Retrögradus йде назад). Противник прогресу (див. Прогрес), людина відсталих поглядів.

 

Референдум (лат. Referendum те, що повинно бути повідомлено). Всенародне голосування для вирішення особливо важливого питання державного життя, для виявлення громадської думки.

Рефлексія (лат. Reflexio загинання, перевертання). Роздум людини про свій внутрішній стан, схильність аналізувати свої переживання.

Реформа (лат. Reformâre перетворювати, змінювати). Перетворення, зміна чого-небудь.

Ритуал (лат. Ritus обряд, звичай). Закріплений традицією набір жестів і слів, виконуваних спеціально підготовленими особами. Ритуал має символічне значення, грає роль соціальної норми.

Посилання на основну публікацію