1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Релігія

Релігія

Релігія – сукупність поглядів, вірувань і обрядів, які об’єднують людей в одну спільність. Релігійні уявлення засновані на вірі в надприродне, на уявленні про божественне походження природи і людини.

Християнство – одна з трьох світових релігій, в основі якої культ Ісуса Христа. Християнство виникло в Римській імперії: сучасний літочислення ведеться з моменту народження Боголюдини Ісуса Христа. Основними принципами християнства є рівність та всепрощення. Християнство включає три основні течії – православ’я, католицизм, протестантизм.

Біблія – книга, в якій викладаються основи християнського віровчення, представлені у вигляді описів життя Ісуса Христа, проповідей апостолів.

Іслам (мусульманство) – одна з трьох світових релігій, заснована на шануванні Аллаха як єдиного Бога. Віровчення виникло в VII ст. н. е. і поширилося головним чином в східних країнах. Засновником релігії є пророк Мухаммед. У Корані викладаються основні догми ісламу, по суті Коран являє собою збірник проповідей, вимовлених Мухамедом в Мецці і Медині (хоча записані вони були набагато пізніше).

Богочоловік – Бог, який прийняв вигляд людини.

Теологія – наука про богослов’я.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Види фінансових ринків