Релігія, її роль у житті суспільства

Релігія – сукупність поглядів, уявлень, вірувань і обрядів, заснованих на вірі в Бога, у вищі сили, що об’єднує людей в одну спільність. Релігія складається з віри, вчення і релігійних культів.

• Релігійна віра – переконаність у існуванні вищих сил, божества, віра в Бога.

• Вчення – сукупність теоретичних принципів, понять, ідей.

• Релігійний культ – дії, що здійснюються віруючими в моменти служіння божеству.

Існують родоплемінні, примітивні вірування, національно-державні релі-гии (іудаїзм) і світові релігії.

До світових релігій відносяться християнство, буддизм та іслам.

Релігія є системою поглядів на світ, його походження (світогляд), встановлює релігійні норми і систему цінностей для певного кола віруючих людей, відіграє велику роль у національних взаєминах, зберігає духовну і культурну спадщину наших предків.

Посилання на основну публікацію