Протекціонізм і фрітредерство

Для зовнішньоекономічної політики держав характерні два напрямки – протекціонізм і фрітредерство.

Протекціонізм спрямований на обмеження імпорту і має на меті підтримку вітчизняного виробництва. Протекціоністськими методами є підвищення митних тарифів (мит) на імпорт і експорт, встановлення квот, вимога ліцензій і сертифікатів відповідності, ембарго (економічні санкції, повністю забороняють торгівлю з будь – якої країною). Всі ці методи спрямовані на огородження внутрішнього ринку від іноземних конкурентів.

Фритредерство, інакше вільна торгівля, навпаки відкриває внутрішній ринок для імпортної продукції. Фритредерство сприяє посиленню конкуренції вітчизняних та іноземних виробників на ринку і розширення вибору товару споживачами. Сучасні держави прагнуть до вільної торгівлі, тому світовий ринок розвивається швидко. Для регулювання міжнародної торгівлі в 1995 р створена Всесвітня торгова організація (ВТО). До її складу входять на сьогоднішній день більше 160 країн, включаючи Росію.

Незважаючи на плюси вільної торгівлі існують її противники. Вони виходять з того, що вихід дешевої імпортної продукції на внутрішній ринок робить неконкурентоспроможними вітчизняних виробників, які не можуть продавати товар за заниженими цінами через високу собівартість продукції і скорочують виробництво.

Однією з тенденцій сучасної світової економіки є розширення діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК), таких як Nestle, Apple, Google і багато інших, їх більше 60 тис. Вони витрачають величезні гроші на рекламу і поширюють мережу своїх підприємств по всьому світу. Ще одна тенденція є економічна інтеграція. Різні країни світу об’єднуються і створюють організації в економічних цілях, такі як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Європейський союз (ЄС), Митний союз ЄврАзЕС (ЄАЕС) і багато інших. Серед тенденцій світової економіки можна також назвати НТП, інтернаціоналізацію. Негативним проявом світової економіки є глобальна економічна проблема «Північ-Південь». Розрив між багатими і розвиненими країнами «Півночі» і бідними відсталими країнами «Півдня» стає все ширше.

Посилання на основну публікацію