Продуктивність праці, Продуктивні сили

Продуктивність праці. Найважливіший показник ефективності виробництва, вимірюється кількістю часу, витраченого на виробництво одиниці продукції, або кількістю продукції в одиницю часу.

Продуктивні сили. Сукупність людського (робоча сила) і речового (предмети праці і засоби праці) факторів виробництва.

Виробничі відносини. Відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Основою виробничих відносин є відносини власності.

Виробляє господарство. Тип господарства, заснований на перетворенні природи, на виробництві матеріальних благ, які в природі в готовому вигляді відсутні.

Прокуратура (лат. Pröcüräre заботітьсяуправлять). Система державних органів, які здійснюють нагляд за точним і однаковим виконанням законів усіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що забезпечують законність і правопорядок. Працівники прокуратури беруть участь у судових засіданнях в якості обвинувачів.

Пролонгація (лат. Prölongätio подовження). У праві – продовження терміну дії договору, векселі, позики та ін.

Промульгацію (лат. Prömulgätio публічне оголошення). У праві – офіційна публікація, оприлюднення закону, іншого юридичного акту.

Протекторат (лат. Protector охранитель, захисник). Форма залежності слабкої країни від більш сильною.

Протекціонізм (лат. Prötectio захист, заступництво). В економіці – політика, спрямована на огра

Посилання на основну публікацію