1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Прикладні та фундаментальні науки

Прикладні та фундаментальні науки

Особливості прикладних і фундаментальних наук

Проблема єдності теоретичного і практичного в дослідженні природних явищ особливо цікава в сучасній науці.

Поділ фундаментальних і прикладних наук є відносним. Як правило, вважається, що фундаментальні науки є базисом, який суттєво поповнює або змінює знання про закономірності функціонування і розвитку природи і суспільства, а також мислення. Прикладні науки вважаються науками, які відкривають способи і шляхи дослідження наукових ідей на практиці.

Тобто, фундаментальні науки живлять ідеями науку, а прикладні – техніку, виробництво і розвивають технічну думку суспільства. Фундаментальні науки розвивають наукову думку вглиб, а прикладні – вшир, дозволяючи людині освоювати різні області природи.

Однак, слід зазначити наступні моменти:

  • ідеями науку живлять не лише фундаментальні, але і прикладні дослідження
    в свою чергу, виробництво і техніку живлять ідеями не тільки прикладні науки, а й фундаментальні
  • фундаментальні науки, так само, як і прикладні, розвивають технічну думку
    і фундаментальні, і прикладні науки живлять всі сфери суспільної діяльності, як виробництво і техніку
  • фундаментальними є не всі дослідження, які не виходять на практику, і навпаки, фундаментальний характер носять не всі дослідження, які здійснюються фундаментальною наукою
  • прикладні дослідження можуть мати фундаментальні значення, так само, як фундаментальні дослідження можуть мати прикладне значення.

Взаємовідносини прикладних і фундаментальних наук

Діалектика взаємини прикладних і фундаментальних наук є рухомий, складною і суперечливою. Прикладні науки без фундаментальних досліджень втрачають здатність впливу на практику, загасають і спустошуються. У той же час, фундаментальні дослідження здатні розвиватися без розробок прикладного характеру. Прикладні дослідження живлять фундаментальну науку експериментальними даними, конкретизують і визначають засоби впровадження фундаментальних розробок в практику. Іншими словами, прикладні науки є основою від споглядання до абстрактного мислення, а фундаментальні – рухом від абстрактного мислення до практики через прикладні дослідження.

Відносність поділу фундаментальних наук і прикладних виражається категоріями сутності та існування, цілого і частини, різноманіття і єдності, дійсності та можливості, кошти і цілі і т.д. Ці категорії органічно пов’язані між собою, вони взаємодіють і проникають одна в одну. Наприклад, фундаментальна наука визначає сутність розвитку об’єктів пізнання, прикладна наука визначає умови існування кожного з них.

Фундаментальна наука вивчає об’єкт в цілому, а прикладна – особливість кожної окремої частини. Фундаментальна наука виявляє єдність однотипних об’єктів пізнання, прикладна виявляє різноманіття їх прояви. Завданням фундаментальної науки є пошук можливостей використання досліджуваних об’єктів, завданням прикладної науки є пошук шляху реалізації таких можливостей. Фундаментальна наука визначає мету вивчення об’єкта, прикладна визначає засоби досягнення цієї мети і т.д.

За вищевказаних категорій діалектики можна вивести і зворотну залежність між фундаментальними науками і прикладними. З аналізу цієї залежності зрозуміло, що фундаментальна наука грає першорядну роль в розвитку прикладної науки, є базисом. Тому зневага фундаментальними дослідженнями заради вузького практицизму призводить до несприятливих наслідків, які виражаються в припиненні розвитку і фундаментальної, і прикладної науки.

Принцип об’єктивного розвитку науки полягає в тому, що прикладні науки можуть успішно розвиватися, поглиблюватися і множитися виключно на основі фундаментальних досліджень. Цей об’єктивний принцип не можуть похитнути такі судження про фундаментальні дослідження, як недостатність практичної віддачі, відірваність про практику і мала практична ефективність. При цьому слід зауважити, що зв’язок науки і практики може носити як безпосередній характер, так і опосередкований. Цей зв’язок може бути як прямий, так і за допомогою проміжних ланок, бути як описової, так і узагальнюючої. Однак ці зв’язки існують, виступаючи при цьому іноді явно, а в ряді випадків – завуальовано, приховано. У разі, якщо такі зв’язки відсутні, то немає і науки.

Звідси випливає необхідність розвитку фундаментальних досліджень і інтегрування їх з відповідними розробками прикладного характеру. Фундаментальні дослідження, будучи абстракт

Таким чином, в єдності теоретичних досліджень і практичних досліджень закладений величезний потенціал наукового пізнання, знання та наукової діяльності.

У сучасній науці існує два підходи до розгляду фундаментальних і прикладних наук.

З одного боку, існує думка, що прикладна наука є більш корисною, ніж фундаментальна. Однак базове знання необхідно для практичних розробок. Таким чином, прикладна наука спирається на теоретичні дослідження.

Інша точка зору передбачає, що необхідно перейти від теорії до практики замість пошуку рішення для актуальних проблем.

В обох підходах є частка істини. Існують проблеми, для вирішення яких необхідне негайне практичне втручання. Однак, основна частина рішень знаходиться тільки за допомогою використання результатів фундаментальних досліджень.

Яскравим прикладом взаємодії фундаментальних і прикладних наук для вирішення практичної проблеми є проект геном людини. цей проект спирався на фундаментальні дослідження простих організмів. В результаті цього були використані дані прикладних досліджень для пошуку способів ранньої діагностики та лікування захворювань, обумовлених генетично.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що таке цінність?