Причини етнічних конфліктів і шляхи їх вирішення

Причинами етнічних конфліктів можуть бути:

  • територіальні претензії;
  • боротьба за політичну владу або політичну незалежність;
  • нерівність у володінні матеріальними ресурсами і благами;
  • утиск прав, цінностей, інтересів етносу;
  • етноцентризм – чудові погляди етносу до власної культури і відкидання іншої культури;
  • погіршення екологічної обстановки на території одного етносу через дії іншої та інші.

Етнічні конфлікти призводять до тяжких наслідків, гинуть люди, руйнуються культурні цінності. Врегулювання етнічних конфліктів, з одного боку, залежить від діяльності міжнародних організацій (насамперед ООН) і комісій, які повинні враховувати інтереси кожної з конфліктуючих сторін. А з іншого боку, залежить від внутрішніх установок самої людини. Дуже важливо, щоб кожна людина не допускав насильства, дотримувався гуманістичних поглядів до вирішення етнічних питань і підтримував толерантні міжнаціональні відносини.

Збереження стабільних міжнаціональних відносин є головною метою національної політики будь-якої держави. Основними її напрямками є:

  • забезпечення рівноправності всіх націй, що проживають в державі, наприклад, закони України гарантують право кожного громадянина самому визначати національну приналежність;
  • створення умов для збереження етнічної культури, наприклад, викладання рідної мови в школах;
  • організація заходів, які зближують нації і розширюють культурні зв’язки, наприклад, проведення міжнародних фестивалів пісні і танцю;
  • профілактичні заходи, спрямовані на пропаганду нетерпимого ставлення до націоналізму, шовінізму.
Посилання на основну публікацію