Правовідносини: поняття та структура правовідносин

Поняття правовідносин.

Поняття правовідносин (або правових відносин) означає той вид суспільних відносин, які регулюються правовими нормами.

Правовідносини – це основний елемент всіх галузей права, які, в свою чергу, є основним елементом системи права (нарівні з нормами права та інститутами права).

Люди постійно вступають у різні види відносин, деякі з яких піддаються юридичній впливу, так як підлягають правовому регулюванню. Саме такі соціальні відносини і переходять у категорію правових відносин.

Структура правовідносин.

У структурі цих відносин виділяють три елементи правовідносин:

  • Суб’єкт правовідносин. Фізичні або юридичні особи, а також державні органи, тобто саме ті, хто згідно з нормами права, можуть вступати у правові відносини. Суб’єктами правовідносин не можуть бути предмети, тварини або явища, тому що суб’єкт повинен бути є правоздатним і дієздатним.
  • Об’єкт правовідносин. Об’єкт – це матеріальні або духовні блага, власне те, заради чого суб’єкти вступають у відносини (нерухомість, гроші, цінні папери, інтелектуальна власність тощо.

Зміст правовідносин.

Зміст правовідносин – це:

  • суб’єктивні права (види та заходи можливих дій і поведінки суб’єкта);
  • юридичні обов’язки (вид належної поведінки, визначений державою, того, хто взаємодіє з носієм суб’єктивного права).

Говорячи про правовідносинах, необхідно згадати про таке поняття, як юридичний факт. Юридичний факт – це якесь життєве обставина, основа виникнення правовідносин. Існує два види юридичних фактів:

Події. Ситуації, що виникають незалежно від волі людини (наприклад, стихійне лихо), сам факт якого має на увазі будь-які юридичні дії (соціальна допомога потерпілим).

Дії. Ситуації, що виникають з волі людини і мають ту чи іншу юридичну характеристику:

  • правомірні дії – юридичні акти (укладення шлюбу, позовна заява) та юридичні вчинки (винаходи, створення творів літератури чи мистецтва тощо);
  • неправомірні дії – це правопорушення, які передбачають несприятливі юридичні наслідки.
Посилання на основну публікацію