Правові норми

Згадаймо, що соціальні норми є встановленими в суспільстві правилами поведінки дозвільного або забороняючого характеру. Серед них традиції і звичаї, моральні, етичні, естетичні, релігійні, політичні, правові норми. Дізнаємося, що таке правові норми і чим вони відрізняються від інших видів соціальних норм.

Для початку розберемося з поняттям права, яке потрібно розуміти в двох значеннях:

  • По-перше, право – природна можливість щось мати або що-небудь зробити. Саме цей сенс ми маємо на увазі, коли говоримо: «Я маю право!», «Ти порушив моє право!». Уже з народження людина наділена набором невід’ємних прав, які називаються природними (особистими). Серед них право на життя, ім’я, честь і гідність, недоторканність особи, недоторканність житла, свобода совісті і віросповідання та ін. Все люди планети мають однакові природними правами. Вони закріплені в Загальній декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
  • По-друге, право – це закон, встановлений і охороняється державою. Держава наділяє закони юридичну силу і робить їх виконання загальнообов’язковим. Право, зведена в закон волею законодавця називається позитивним. Норми позитивного права відрізняються в різних країнах і навіть можуть бути антиправовими якщо суперечать природним правам чи моральним нормам.

Тепер сформулюємо визначення даного виду соціальної норми.

Правова норма – це формально визначене і охороняється державою загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює суспільні відносини і закріплене в джерелах права.

Право, як і інші соціальні норми є правилом поведінки і регулює суспільні відносини. Але норми права є єдиними державними регуляторами суспільних відносин і мають ряд характерних ознак:

  • формальна визначеність (право виражено в офіційній формі – нормативно – правових актах, які закріплюють межі правомірної поведінки),
  • нормативність (містять правила поведінки дозволительного або забороняє характеру, обов’язкові для виконання),
  • гарантованість державою (право не просто декларується в законах, а й захищається примусової силою держави),
  • общеобязательность,
  • письмова форма.
Посилання на основну публікацію