Правова держава: Право вище влади

Навіщо з’єднувати силу і справедливість?
Хто вище: право чи влада?
Загальна зв’язаність законом – в чому сенс?
Навіщо розділяти єдину владу?
Чудовим досягненням демократичного устрою влади є правова держава – про нього піде мова в цьому параграфі.

Однак перш нагадаємо деякі загальні відомості про державу.

Держава здійснює публічну (загальну) владу в країні. Для управління країною державна влада приймає рішення, які є обов’язковими для всіх громадян та установ.

Держава користується суверенітетом у здійсненні влади на території своєї країни, у внутрішній і зовнішній політиці. «Суверенітет» – означає незалежність, самостійність, «суверенний» – незалежний, самостійний. Оголосивши про суверенітет, держава тим самим заявляє про своє право представляти всю країну, а також видавати закони та інші державні юридичні документи, здійснювати правосуддя, стягувати податки, утримувати армію та правоохоронні органи – суди, прокуратуру, міліцію, органи безпеки, податкову поліцію, митні органи та ін.

Для втілення в життя своїх рішень (а це найважче, бо рішення легше приймати, ніж виконувати) держава наймає спеціальних працівників – державних службовців, чиновників. Вони трудяться в державних установах – органах державного управління: міністерствах, комітетах, відомствах, департаментах, а також в армії, органах охорони громадського порядку і державної безпеки. Ці установи прийнято називати державним апаратом. Чим вище компетентність, т. Е. Кваліфікація, професійний рівень, авторитет його працівників, тим повніше втілюються в життя державні рішення. (Більш докладна характеристика держави була дана в § 25 «Громадянин і держава». Згадайте ознаки держави, її форми, політичні режими.)

Це сама загальна характеристика держави. Якщо ж ви захочете розібратися в суті якого-небудь конкретної держави, вам потрібно буде з’ясувати: в чиїх руках знаходиться влада, т. Е. Кого вона представляє – весь народ або тільки якусь групу, партію; чиї інтереси ця влада виражає і захищає – всього народу або окремих груп? Головне ж, що необхідно з’ясувати, – яке становище людини, громадянина: чи володіє він всією повнотою прав і свобод, чи захищений правовими законами від будь-якого свавілля, у тому числі і з боку держави. Тільки за цієї умови можна розібратися в суті того чи іншої держави.

Сьогодні у світі існує ряд держав, в яких можна побачити ознаки правової держави. І хоча така держава все ще, мабуть, залишається ідеалом для людства, наука вже багато чого знає про нього і продовжує активно розробляти теорію правової держави.

А виникла ця теорія багато століть тому. Заглянемо в історію вчення про правову державу, познайомимося хоча б з деякими з великих відкриттів, зроблених людством у пошуках справедливого суспільного устрою.

Посилання на основну публікацію