Правова держава — коротко

Правова держава грунтується на верховенстві закону і направлено на захист прав і свобод громадян.

Умовами його формування є легітимність влади, довіру громадян до органів влади і посадових осіб, їх готовність брати участь в ухваленні державних рішень. Правова держава неможливо без правомірного і законослухняної поведінки громадян, відсутність якого часто призводить до сваволі влади. Правова держава відрізняється від неправового рядом ознак:

  • верховенство Конституції і законів, їх пряму дію (безпосередній вплив норм Конституції і законів України на всіх адресатів і можливість судового захисту громадян, які посилаються на порушення цих норм);
  • суверенітет держави;
  • невід’ємність і гарантованість прав і свобод громадян;
  • партнерські відносини громадян і органів влади, їх взаємна відповідальність;
  • поділ влади (незалежність законодавчої, виконавчої та судової влади) і система стримувань і противаг (обмеження державної влади правами і свободами громадянина, наприклад, якщо який-небудь закон порушує принципи Конституції можна звернутися в Конституційний Суд);
  • наявність розвинених інститутів громадянського суспільства.
Посилання на основну публікацію