1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Суспільствознавство
 3. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність

Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність

Поняття правоохоронної діяльності. Основні ознаки правоохоронної діяльності

Поняття правоохоронної діяльності.

Поняття правоохоронної діяльності означає той вид діяльності держави, що реалізується спеціальними уповноваженими правоохоронними органами з метою охорони й захисту права шляхом застосування юридичних заходів впливу.

В Україні на законодавчому рівні передбачена ймовірність того, що в процесі здійснення цього виду діяльності можуть бути частково обмежені права і свободи провоохороняємих суб’єктів (наприклад, пересічних громадян).

Основні ознаки правоохоронної діяльності:

 • юридичні заходи впливу;
 • суворе відповідність із законом;
 • встановлений законом порядок виконання;
 • реалізація спеціально-уповноваженими органами.

Головна мета правоохоронної діяльності – припинення правопорушень, пошук і покарання правопорушників.

Поняття правоохоронних органів.

Правоохоронні органи – це окрема група державних органів, які уповноважені виконувати діяльність з охорони законності і правопорядку, а також захисту прав і свобод людини.

Різні види правоохоронних органів виконують одну або кілька функцій. У сукупності-у їх діяльності можна виділити 9 основних функцій правоохоронних органів:

 • Конституційний контроль.
 • Прокурорський нагляд.
 • Розслідування порушень права.
 • Забезпечення безпеки.
 • Виконання рішень суду.
 • Оперативний розшук.
 • Охорона громадського порядку.
 • Юридична допомога і консультування.
 • Попередження правопорушень.

Правоохоронні органи України.

Система правоохоронних органів в Україні складається з 12 простих і складних (за структурою) органів:

 • Суди (загальної юрисдикції й конституційні) – здійснення правосуддя та конституційного контролю.
 • Прокуратура України – нагляд за дотриманням Конституції України, її законів, нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності і виконанням законів судовими приставами.
 • МНС України – пошуково-рятувальна, гірничорятувальна, протипожежна діяльність, а також цивільна оборона, захист населення та екстрена психологічна допомога.
 • Слідчий комітет України – незалежний від інших органів, що здійснює оперативно-розшукову діяльність особливо серйозних правопорушень.
 • Служба Безпеки України (СБУ) – національний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямована на забезпечення безпеки України (контррозвідка, боротьба з тероризмом і особливо небезпечними формами злочинності, розвідка, прикордонна діяльність, забезпечення інформаційної безпеки, боротьба з корупцією).
 • Міністерство внутрішніх справ України – орган виконавчої влади, зайнятий виробленням і реалізацією політики держави, і правовим регулюванням у сфері внутрішніх справ. Ключова складова частина МВС – поліція, що має складну структуру, кожен її підрозділ зайнято вузькоспеціалізованою діяльністю.
 • Служба з контролю за обігом наркотиків.
  Податкові служби.
 • Митна служба.
 • Нотаріат.
 • Адвокатура.

Міністерство юстиції України:

 • Служба виконання покарань;
 • Служба судових приставів.

Всі ці органи (також і в інших країнах) можна розділити на три види правоохоронних органів:

 • Органи виявлення та розслідування правопорушень.
 • Органи юридичної допомоги.
 • Органи забезпечення правопорядку і безпеки.
ПОДІЛИТИСЯ: