Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність

Поняття правоохоронної діяльності. Основні ознаки правоохоронної діяльності

Поняття правоохоронної діяльності.

Поняття правоохоронної діяльності означає той вид діяльності держави, що реалізується спеціальними уповноваженими правоохоронними органами з метою охорони й захисту права шляхом застосування юридичних заходів впливу.

В Україні на законодавчому рівні передбачена ймовірність того, що в процесі здійснення цього виду діяльності можуть бути частково обмежені права і свободи провоохороняємих суб’єктів (наприклад, пересічних громадян).

Основні ознаки правоохоронної діяльності:

 • юридичні заходи впливу;
 • суворе відповідність із законом;
 • встановлений законом порядок виконання;
 • реалізація спеціально-уповноваженими органами.

Головна мета правоохоронної діяльності – припинення правопорушень, пошук і покарання правопорушників.

Поняття правоохоронних органів.

Правоохоронні органи – це окрема група державних органів, які уповноважені виконувати діяльність з охорони законності і правопорядку, а також захисту прав і свобод людини.

Різні види правоохоронних органів виконують одну або кілька функцій. У сукупності-у їх діяльності можна виділити 9 основних функцій правоохоронних органів:

 • Конституційний контроль.
 • Прокурорський нагляд.
 • Розслідування порушень права.
 • Забезпечення безпеки.
 • Виконання рішень суду.
 • Оперативний розшук.
 • Охорона громадського порядку.
 • Юридична допомога і консультування.
 • Попередження правопорушень.

Правоохоронні органи України.

Система правоохоронних органів в Україні складається з 12 простих і складних (за структурою) органів:

 • Суди (загальної юрисдикції й конституційні) – здійснення правосуддя та конституційного контролю.
 • Прокуратура України – нагляд за дотриманням Конституції України, її законів, нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності і виконанням законів судовими приставами.
 • МНС України – пошуково-рятувальна, гірничорятувальна, протипожежна діяльність, а також цивільна оборона, захист населення та екстрена психологічна допомога.
 • Слідчий комітет України – незалежний від інших органів, що здійснює оперативно-розшукову діяльність особливо серйозних правопорушень.
 • Служба Безпеки України (СБУ) – національний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямована на забезпечення безпеки України (контррозвідка, боротьба з тероризмом і особливо небезпечними формами злочинності, розвідка, прикордонна діяльність, забезпечення інформаційної безпеки, боротьба з корупцією).
 • Міністерство внутрішніх справ України – орган виконавчої влади, зайнятий виробленням і реалізацією політики держави, і правовим регулюванням у сфері внутрішніх справ. Ключова складова частина МВС – поліція, що має складну структуру, кожен її підрозділ зайнято вузькоспеціалізованою діяльністю.
 • Служба з контролю за обігом наркотиків.
  Податкові служби.
 • Митна служба.
 • Нотаріат.
 • Адвокатура.

Міністерство юстиції України:

 • Служба виконання покарань;
 • Служба судових приставів.

Всі ці органи (також і в інших країнах) можна розділити на три види правоохоронних органів:

 • Органи виявлення та розслідування правопорушень.
 • Органи юридичної допомоги.
 • Органи забезпечення правопорядку і безпеки.
Посилання на основну публікацію