1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Право, Права людини

Право, Права людини

Право – це сукупність встановлюваних, регульованих і контрольованих державою правил, норм поведінки і взаємодій людей у суспільстві. У науковій галузі знань виділяють адміністративне, конституційне, трудове, сімейне, кримінальне право.

Права людини – є невід’ємними його правами незалежно від того, в якій країні дана людина народився і проживає і якому суспільного прошарку належить. До таких прав належить, наприклад, право людини на життя.

Конституція – звід законів, що володіють найбільшою юридичною силою в державі; конституція визначає суспільний і державний устрій, основні невід’ємні права і свободи громадян.

Правова культура – це знання та дотримання членами суспільства прав та обов’язків, що пред’являються державою до своїх громадян.

Галузі права – виділяються всередині загальної правової системи держави, існують відносно незалежно один від одного і пов’язані з якою-небудь сферою суспільних відносин. Основними галузями права в російському законодавстві є право цивільне, конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне, сімейне, фінансове і міжнародне.

Норма права – це одне з конкретних вимог правил поведінки, що є частиною цілої сукупності прав, що пред’являються до особистості людини. Норми права визначаються державою і є обов’язковими для всіх членів даного суспільства.

Правопорушення – це діяння, пов’язане з недотриманням законодавчо встановлених норм і правил поведінки. Будь-яке правопорушення тягне за собою покарання за діяння, встановлене законом (якщо покарання не передбачено, то значить, цей вчинок не був правопорушенням).

Юридична відповідальність – це передбачена законодавством система заходів примусу з метою задоволення стягнень за вчинене правопорушення. Виділяють адміністративну, цивільно-правову, кримінальну або дисциплінарну відповідальність.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Якими бувають реферати