Права споживачів

Якщо людина набуває власність за договором купівлі – продажу, то він стає споживачем. Права споживачів регулюються Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. До них відносяться:

  • право на якість товару, роботи і послуги. Покупець має право вимагати від продавця сертифікат відповідності товару, роботи і послуги, щоб упевнитися в якості. У випадках продажу неякісного товару, роботи або послуги, споживач має право на відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом в кожному конкретному випадку;
  • право на безпеку товару, роботи і послуги;
  • право на інформацію про виробника, виконавця, продавця;
  • право на повернення грошей, заміну товару, ремонт або зменшення ціни при виявленні в товарі недоліків протягом гарантійного терміну, а при відсутності гарантії в межах 2-х років з дня передачі товару;
  • право на участь в перевірці якості товару і право присутності при експертизі товару;
  • право на отримання результату роботи або послуги в установлений договором строк;
  • право на відшкодування збитків, що виникли при виконанні робіт, наданні послуг.

Захисниками прав споживачів є: сам споживач, товариство із захисту прав споживачів, суд. Слід мати на увазі те, що закон не може захистити права споживача, без зусиль самого споживача, чиї права були порушені.

Посилання на основну публікацію