Права і обов’язки платників податків

Права та обов’язки платників податків описані в Податковому кодексі України. Основний принцип оподаткування – принцип єдності, тобто права і обов’язки єдині для всіх платників податків країни. При цьому деякі групи платників мають додаткові права та обов’язки. Наприклад, індивідуальні підприємці при певних умовах мають право перейти на спрощену систему оподаткування, але тоді вони отримують деякі специфічні зобов’язання щодо звітності, обороту товару та грошових коштів і т. д.

Обов’язки платника податків.

 • Повна та своєчасна сплата податків. Ця обов’язок основна, всі інші вважаються менш вагомими, і їх невиконання тягне меншу юридичну відповідальність.
 • Ведення бухгалтерського обліку, складання звітів про свою фінансової і господарської діяльності, а також їх збереження протягом 5 років.
 • Надання податковим службам всіх документів і відомостей, необхідних для обчислення податків.
 • Добровільне виправлення бухгалтерської звітності у разі виявлення податковими органами фактів заниження та приховування доходів.
 • Надання письмового пояснення у разі незгоди з податковими органами.
 • Обов’язок повідомляти податкову службу протягом 10 днів про ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.

Права платників податків.

 • Право користування податковими пільгами у випадках, передбачених податковим законодавством.
 • Право на пред’явлення документів для отримання податкових пільг (що випливають із першого).
 • Право на ознайомлення з актами перевірок, які проводять податкові органи.
 • Право надання пояснень щодо сплати та обчислення податку (з метою запобігти можливі небажані наслідки при вирішенні спірних питань).
 • Право оскарження рішення податкових органів, винесеного за результатами перевірки.
 • Право уточнення податкових даних, внесених у податкову декларацію, в місячний термін.

Як бачимо, податкова система недосконала. Можна сказати, недостатньо демократична, оскільки права досить умовні, а обов’язки жорсткі, як і юридичні наслідки в разі їх порушення. Те, що система оподаткування потребує реформ, очевидно. Чинна система в Україні закладена ще в минулому столітті (1993 році). За цей час поняття підприємницької діяльності, наприклад, значно еволюціонував і переросло таку методику оподаткування. І все ж позитивна тенденція простежується у появі таких видів оподаткування, спрощена система, єдиний податок та патентна система. Таким чином, повільно, але вірно, поточна система розвивається і підлаштовується під нові види економічної діяльності.

Посилання на основну публікацію