Праця, земля, капітал — визначення

Праця – свідома господарська діяльність людини, спрямована на створення корисного результату.

У процесі праці людина витрачає фізичні та розумові зусилля і отримує дохід у вигляді заробітної платою. Заробітна плата “синіх комірців” (працівників фізичної праці) в середньому нижче, ніж заробітна плата “білих комірців” (працівників інтелектуальної праці). Розмір заробітної плати залежить від кваліфікації працівника, умов праці та ступеня ризику. Наприклад, Іван Сергійович і Юрій Петрович викладають в коледжі однакову кількість годин, але Іван Сергійович має вищу кваліфікаційну категорію, тому заробітна плата у нього більше.

Земля – ​​це природні ресурси (земля, водні ресурси, корисні копалини), які використовуються в господарській діяльності для виробництва економічних благ.

Природні ресурси на відміну від інших факторів обмежені і людина не може змінити їх розміри за власним бажанням. Тому не допускається споживацьке ставлення до природи, що приводить до виснаження або знищення її ресурсів. Доходом від землі є рента. Її розмір залежить від якості землі. На двох різних земельних ділянках при однакових вкладеннях праці і капіталу, буде різна продуктивність, отже, і рента.

Дохід від землі можна отримати різними способами, наприклад, Андрій посадив на своєму земельній ділянці вишневий сад з метою продажу вишень, а Вадим здав свою ділянку в оренду під будівництво автомайстерні (в першому випадку земельна ділянка відноситься до фактору “Земля”, а в другому випадку до фактору “Капітал”).

Капітал – сукупність майна, використовуваного для виробництва економічних благ.

Капітал ділиться на фінансовий (гроші, цінні папери) і фізичний (корпуси цехів, складські приміщення, машини, обладнання, земельні ділянки як об’єкти нерухомості). Дохід від капіталу називається відсотком від прибутку. Для отримання даного виду доходу людина вкладає (інвестує) наявні у нього активи (фінансовий або фізичний капітал) в сферу виробництва товарів або надання послуг. Таке використання активів у виробництві називається капіталовкладеннями. Розмір відсотка залежить від товарообігу і рентабельності підприємства. Інвестування буває прямим, коли людина безпосередньо вкладає свої вільні кошти в будь – яке виробництво. Наприклад, Юрій вклав 50% коштів на будівництво тепличного комплексу, розпочате іншому. Але є ще і непряме інвестування. Наприклад, Тетяна відкрила депозит в банку і буде отримувати відсоток до закінчення терміну договору з банком. Депозитні кошти банк інвестує вже сам.

Посилання на основну публікацію