Позанаукове (соціальне) пізнання

Ненаукове (соціальне) пізнання – знання людини, отримані ним у повсякденному, повсякденному житті, і формування на цій основі системи поглядів і уявлень про світ.
Першими відповідями на вічні питання про походження світу і людини стали міфи.

Протягом усього життя людина накопичує, переробляє і поширює свій соціальний досвід, створюючи народну мудрість, життєву філософію.

Відображення, узагальнення явищ навколишнього світу і його важливих властивостей за допомогою художніх прийомів і коштів відбувається через художнє пізнання (мистецтво).

Посилання на основну публікацію