1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Суспільствознавство
  3. Походження держави

Походження держави

Ми вже встановили, що кожен член суспільства є представником тієї чи іншої соціальної групи, тієї чи іншої нації. У той же час всі ми, що живуть в нашій країні, незалежно від соціальної і національної приналежності, – громадяни своєї Вітчизни, своєї держави.

Що ж таке держава і що означає бути громадянином своєї країни?

Звернемося до досвіду історії. Вивчаючи історію Стародавнього світу, ви дізналися, що первісне суспільство не мало державного устрою, політичної влади. Це не означає, що члени цього товариства не підкорялися правилам і нормам поведінки. Без таких правил людський колектив не може існувати: безмежна свобода неминуче призводить до ущемлення інтересів одних з боку інших.

Але в первісному колективі норми співжиття були прості, грунтувалися на звичаях, а вплив старійшин роду визначалося їх особистим авторитетом.

Однак на певному етапі історичного розвитку виникають спеціальні групи людей, які здійснюють управління суспільством. Інакше кажучи, влада відділяється від народу. З’являються закони, суди, армія.

Чому ж відбуваються ці зміни? Існують різні пояснення причин виникнення держави. Довгий час пануючим було уявлення про те, що державна влада від Бога, а правосуддя є прояв Божого суду і тому воно необхідно, абсолютно і вічно.

Відповідно до іншої теорії, держава з’являється на певному щаблі розвитку суспільства як результат добровільної угоди людей, договору між ними. Що ж змусило людей укласти такий договір? У своєму природному, природному стані людина була абсолютно вільним, а це неминуче вело до сваволі, беззаконня, образно кажучи, «війні всіх проти всіх». Нормально розвиватися суспільство може лише при узгодженні інтересів його членів. Досягти згоди допомагає передача влади і сили одній людині (верховному правителю) або групі осіб. Так виникає держава.

З курсу історії вам відомо й інше пояснення причин появи держави: з розколом суспільства на класи, протилежні за своїми інтересами, у економічно пануючого, але нечисленного класу (рабовласників, феодалів) з’явилася необхідність зміцнити своє становище за допомогою влади, збройної сили, законів, т . е. держави.

Розмірковуючи над наведеними тут різними поглядами, зверніться до відомих вам історичним фактам, що характеризує роль держави в історичному розвитку. Нагадаємо найбільш істотні функції, які зазвичай виконує держава: збір податків, видання законів, судочинство, захист кордонів, боротьба зі спробами змінити державний лад. Подумайте, в чиїх інтересах здійснювалися ці функції?

У сучасному світі існує безліч держав. Всі вони пройшли шлях історичного розвитку. Російська держава має тисячолітню історію. Знання з курсу історії допоможуть вам відповісти на наступні питання:

Коли виникло Давньоруська держава з центром у Києві? Які ознаки вказували на його появу?
Чому стався розпад єдиної держави на самостійні князівства?
Яку роль відіграли московські землі в освіті нового централізованого держави?
Якими способами розширювалися володіння Російської держави?
Коли Росія стала імперією? Яке значення мав цей факт?
Що утримувало народи у складі єдиної держави?

ПОДІЛИТИСЯ: