Повідомлення на тему “Якість освіти в школі”

На державному рівні від якості освіти залежить майбутнє становище всієї країни. На рівні особистісного розвитку якість освіти має впливати на цілісну систему формування універсальних прийомів, необхідних для соціалізації індивіда, як повноцінної особистості.

Фактори що впливають на підвищення рівня якості системи освіти:

Професіоналізм педагога;

  • Навчання орієнтоване на особистість;
  • Сукупність досвіду минулих років з сучасними досягненнями;
  • Наявність, в необхідному обсязі, інформаційних технологій;
  • Доступність.

Застосування на уроках ІКТ технологій є невід’ємною умовою для формування в учнів пізнавальної активності та розвитку креативного мислення.

Навчання сьогодні має являти собою єдність традиційних методів з сучасними. У учня повинна виникати вмотивованість до навчання, досягнення якої можна домогтися шляхом впровадження інформаційних технологій. Але сьогодні не кожна школа може собі дозволити на практиці використовувати на достатньому рівні сучасні технології. Комп’ютеризація класів, склад кваліфікованих педагогів, повний дидактичний комплекс – ось, далеко не весь перелік необхідний для гідного освіти.

Завдання, які виконує школа сьогодні – це навчання і виховання всебічно розвиненої особистості, націленої на здоровий спосіб життя.

Перед педагогом ставиться важливе завдання, залучити кожного учня в роботу і дозволити взяти активну участь в кожній події шкільного життя. Формувати умови для вдосконалення мотиваційного рівня. Досягнуті результати повинні допомогти не тільки учням адаптуватися в сучасних умовах, а й викладач зможе критично оцінити власний внесок.

Посилання на основну публікацію